Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #76
Week 2  09 - 15 januari 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Aanpassing maximale variabele beloning medewerkers financieel advieskantoren

Per 1 januari 2023 is toch de Wft gewijzigd waardoor ook voor medewerkers van financieel advieskantoren de hoofdregel geldt dat de variabele beloning ten hoogste 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis mag bedragen. Voor 2023 gold dat deze beperking uitsluitend van toepassing was voor medewerkers die onder een CAO vielen. Vanaf 1 januari 2023 geldt echter de volgende tekst (artikel 121 lid 2 Wft).

  1. De variabele beloning die een financiële onderneming met zetel in Nederland toekent aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, bedraagt ten hoogste 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis;
  2. In afwijking van het eerste lid kan een financiële onderneming in uitzonderlijke gevallen aan een natuurlijk persoon, niet zijnde een persoon die een interne controlefunctie verricht of zich rechtstreeks bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten, werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, die in hoofdzaak werkzaamheden binnen Nederland verricht en wiens beloning niet of niet uitsluitend volgt uit een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, een variabele beloning toekennen die hoger is dan het in het eerste lid bedoelde percentage.

Bij de “uitzonderlijke gevallen” kan gedacht worden aan zeer gespecialiseerde ICT deskundigen die op de “normale” arbeidsmarkt niet te werven zijn en die toch voor de financiële onderneming van cruciale betekenis zijn. 

Rekening houden met wensen nalatenschap: juist nu!

Het vak van financieel adviseur moet zich aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Meer aandacht voor het klimaat of de kosten van energie leidt ertoe dat financieel adviseurs ook het onderwerp duurzaamheid steeds meer in hun adviezen meenemen. Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de groei van het aantal senioren. Bij steeds meer adviezen zal de financieel adviseur zich kunnen onderscheiden door in de adviezen meer rekening te houden met de wensen van de klant met betrekking tot zijn nalatenschap. Het adviesgebied verbreedt zich daarmee met wat onze Engelse buren zo fraai Estate planning noemen. Dat woord schrikt misschien wat af. Dat is niet nodig, want het is gewoon kennis en vaardigheden die elke adviseur die met zijn klanten praat over hypotheken, pensioen of vermogen moet beschikken. Veel adviseurs hebben op dit moment even wat meer lucht om in zichzelf te investeren dan een paar maanden geleden. De masterclass Estate planning, gegeven door Monique Londema voor financieel adviseurs, is een fantastische investering op een gebied dat alleen maar groter en belangrijker zal worden. Wil je kennismaken met dit onderwerp? Laat dan je mailadres achter. Dan sturen wij je de informatie over de masterclass. 

Vaststellen eigenwoningreserve bij scheidingen: kan je ook in alle rust leren begrijpen

De "fiscale regeling eigenwoningreserve” is enorm ingewikkeld. Toch dien je als adviseur hypothecair krediet deze regels door en door te kennen en te kunnen toepassen. Kan je dit niet, dan is een beroepsfout snel gemaakt. Maar hoe gaat het tijdens workshops? De knappe docent doet met een hele serie sheets zijn best om het uit te leggen. Maar al snel is de kans groot dat je toch iets belangrijks mist. Wij dachten: dat kan anders. Jasper Horsthuis, de topdocent op het terrein van relatiebeëindiging en eigenwoningreserve, heeft op ons verzoek een digitale opleiding gemaakt. De stof kan je hiermee in alle rust tot je nemen. Sheets en uitleg kan je terugbladeren. De leergang is door het Register Erkend Scheidingsadviseur, het Kwaliteitsregister Mediator federatie Nederland en Register Belasting Adviseurs met één studiepunt beloond. Dus met de kwaliteit van deze leergang zit het wel goed. De leergang schaf je aan voor € 100,- (en dan kunnen jouw collega’s op kantoor hier ook veel van leren). 

Keuze voor persoonlijk advies brengt NH1816 sterke groei

Schadeverzekeringsmaatschappij NH1816 groeit sterk. In 2022 steeg de nieuwe productie met ongeveer € 76 miljoen naar een totaal portefeuillebestand van € 464 miljoen. De netto combined ratio bedraagt over 2022 naar verwachting 90%. In dit cijfer zijn dan de kosten van de maatschappij, de schades en de premies van herverzekering verwerkt. In “gewoon” Nederlands zou je dus kunnen zeggen dat de op elke euro premie NH1816 een dubbeltje rendement maakt. Feitelijk is dat nog iets meer omdat in de netto combined ratio niet de opbrengsten van de beleggingen zitten. Die zijn in de praktijk vaak ook richting de 3 tot 4. Deze cijfers zijn interessant omdat NH1816 uitsluitend via het intermediair werkt en geen volmachten kent. In de komende maanden zal het interessant zijn de cijfers van de “echte” intermediairaanbieders, zoals Scildon, Goudse en Ansvar, te vergelijken met aanbieders die een multi-channelbeleid voeren.

Definitie bestuurder conform artikel 4, lid 1 WAM

A is bestuurder van een auto. Na een voetbalwedstrijd rijdt A met drie passagiers naar huis. Eén van de passagiers trekt onderweg onverwacht aan de handrem. Een eenzijdig ongeval is het gevolg. Eén van de passagiers komt te overlijden. A loopt ernstig letsel op. A vordert schadevergoeding van de WA-verzekeraar van de auto. Artikel 4.1 Wam bepaalt dat de verzekering niet behoeft te dekken de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt. De vraag in dit arrest is of iemand die buiten zijn schuld de macht over het voertuig verliest, nog als bestuurder kan worden aangemerkt. Het Hof Arnhem overweegt in dit arrest hierover onder meer:
Anders dan de rechtbank in deze zaak en overigens ook de rechtbank Limburg in de zaak, die heeft geleid tot het vonnis van 12 februari 20144 is het hof van oordeel dat [naam1] niet zijn hoedanigheid van bestuurder vanaf het moment van het aantrekken van de handrem heeft verloren, waardoor hij niet meer als bestuurder aangemerkt zou kunnen worden ten tijde van het ongeval. [naam1] bleef immers de persoon die op de bestuurdersstoel achter het stuur heeft plaatsgenomen, de auto in beweging heeft gezet en de snelheid en rijrichting heeft bepaald. Hij hanteerde bedieningsorganen van het motorrijtuig en dat werd niet anders doordat [naam4] plotseling aan de handrem trok en daarmee ook een bestuurshandeling uitvoerde.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.