Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #79
Week 5  30 januari - 03 februari 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

De verplichte AFM Marktmonitor 2023 ontvang je binnenkort

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen: dit is verplicht! De eerste groep ontvangt in februari het verzoek van de AFM om de marktmonitor in te vullen. Let op: de vragenlijst is dit jaar gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dit doet de AFM om de vragenlijst aan te laten sluiten bij de meest recente marktontwikkelingen. Bureau DFO ondersteunt het intermediair elk jaar met het invullen van de verplichte marktmonitor. Onder meer met een webinar, Q & A en individueel advies. Wil je hier meer informatie over laat ons dit dan even weten. Dan sturen wij je dit toe.

Onderzoek waardering financieel advieskantoren van start

Al meer dan 20 jaar doet Bureau DFO onderzoek naar de waardeontwikkeling van financieel advieskantoren. De rapportage van dit jaar wordt volledig vernieuwd. Maar een onderdeel blijft gelijk, ook omdat wij daarmee de ontwikkelingen mede in historisch perspectief kunnen laten zien. Onderdeel van dit onderzoek is een korte vragenlijst. Adviseurs kunnen hieraan meedoen. Deelnemers ontvangen als dank een uitnodiging voor een webinar van circa 2 uur waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van koop en verkoop van assurantieportefeuilles.

KiFiD over contra proferentem rechtsbeginsel

Het contra proferentem rechtsbeginsel houdt in dat een onduidelijke bepaling in een overeenkomst uitgelegd moet worden in het nadeel van degene die deze voorwaarde bij de totstandkoming van het contract heeft geëist. Dit beginsel geldt ook bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden. In een recente uitspraak van de geschillencommissie KiFiD geeft de commissie aan wanneer zij de formulering van een verzekeringsvoorwaarde wel of niet duidelijk vindt: “De commissie overweegt dat van een duidelijk beding sprake is als maar één uitleg mogelijk is. Van een onduidelijk beding is sprake als twee of meer lezingen mogelijk zijn en van een onbegrijpelijk beding is sprake wanneer geen enkele redelijke lezing mogelijk is”. 

De kosten van sponsorpakketten lopen op

Binnen onze sector worden met enige regelmaat grotere bijeenkomsten georganiseerd met als doelgroep financieel adviseurs. Aanbieders en organisaties die diensten verlenen aan het intermediair worden daarbij vaak in staat gesteld zich tijdens deze bijeenkomsten te presenteren en te profileren. In de afgelopen jaren is te zien dat de kosten daarvan fors oplopen. Als voorbeeld hebben wij de kosten van het meest uitgebreide sponsorpakket per sponsor van een aantal bijeenkomsten op een rij gezet:

Dit zijn aanzienlijke bedragen per sponsor. Daar komen dan nog de kosten bij die de sponsoren maken voor de invulling van hun participatie (stands, bemensing, materiaal etc.). Kijkend naar het aantal sponsors op dit soort evenementen, kan de vraag gesteld worden of met dezelfde investering in andere activiteiten binnen onze sector mogelijk gemaakt hadden kunnen worden met een groter impact voor het intermediair en de consument dan deze dagen. Daarnaast “wringt” dit plaatje wanneer gekeken wordt dat aanbieders beperkt worden in het financieel stimuleren van softwareontwikkelaars op het gebied van digitale innovaties omdat dit in een aantal situaties gezien wordt als in strijd met het verbod op provisieverbod. 

DFO Signalen gratis, ook voor collega's

De DFO Signalen worden goed gelezen. Wij begrijpen dat deze binnen bedrijven ook vaak aan collega’s wordt doorgezonden. Dat is nergens voor nodig. Iedereen kan gratis op de verzendlijst komen te staan. Dus wil jij of een collega in het vervolg deze gratis nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, dan kan dat door jouw naam en mail adres via onderstaande button door te geven.

Richtlijn Fundering onder gebouwen van kracht

Nederland telt op dit moment ongeveer 7,7 miljoen woningen. Ongeveer 1 miljoen van deze woningen heeft of krijgt te maken met funderingsproblematiek. De (toekomstige) kosten per woning zijn fors. Ook heeft dit invloed op de waarde van het onderpand voor geldverstrekkers. Met ingang van 1 januari van dit jaar is de gereviseerde richtlijn Fundering onder gebouwen officieel van toepassing. De richtlijn is voorzien van tal van foto’s hoe funderingsproblemen visueel kunnen worden waargenomen. Maar geeft ook een beeld van de verschillende technieken die worden gebruikt om funderingsschade te meten. Misschien niet om van voor tot achter te lezen, maar wel om door te bladeren is deze richtlijn ook voor financieel adviseurs leerzaam. Het geeft in elk geval voldoende beeld om klanten van het kantoor in voorkomende gevallen te attenderen op mogelijke risico’s en de weg te wijzen voor eventuele keuringen. 

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.