Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #82
Week 8  20 - 24 februari 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Deze DFO Signalen is anders dan je gewend bent. Dit keer geen verschillende onderwerpen waarvan Bureau DFO denkt dat die iets toevoegen aan de versterking van jouw kantoor. Dit keer gaan wij in op enkele belangrijke resultaten, die meer uitgebreid aan de orde komen in het vandaag verschenen DFO rapport Waardering Assurantieportefeuilles 2023. 

Focus bij verkoop vooral op schadeverzekeringen

Bij verkoop van financieel advieskantoren en portefeuilles ligt de focus vooral op schadeverzekeringen. Kopers zijn in veel gevallen ook volmachtkantoren. Waar de verkopende partij een portefeuille heeft bij provinciale aanbieders waarvan de koper een volmacht heeft, is te zien dat aangekochte portefeuilles snel door de verkoper worden overgeboekt naar de eigen volmacht. Daar waar de kopende partij geen volmacht heeft van de aanbieder waar overgenomen verzekeringen zijn ondergebracht, is te zien dat het moment waarop de verzekering muteert wordt gebruikt om de verzekering over te boeken naar de eigen volmacht. De verwachte groei van het volmachtkanaal in 2022 met 3% naar 4,3 miljard euro bestaat voor een deel uit de transities van de aankopen die gevolmachtigden in dat jaar hebben gedaan.

Eenmalige inkomsten zijn minder waard dan doorlopende inkomsten

Advocaten, notarissen en makelaars kennen als hoofdvorm van beloning eenmalige vergoedingen voor door hen verrichte diensten. De waarde bij verkoop van deze beroepsactiviteiten is naar verhouding substantieel lager dan van een portefeuille van schadeverzekeringen. Ook bij financieel advieskantoren is te zien dat, wanneer er enige substantie is, eenmalige inkomsten bijvoorbeeld uit advies en bemiddeling van hypotheken en levensverzekeringen, kopers deze omzet substantieel lager waarderen, dan de doorlopende inkomsten bij schadeverzekeringen. Ook inkomsten uit abonnementen, hoewel deze een doorlopend karakter hebben, worden door kopers lager gewaardeerd dan de doorlopende inkomsten uit schadeverzekeringen. Wel is te zien dat in de afgelopen jaren de waarde die kopers toekennen aan abonnementen stijgende is.
 
Op dit moment is te zien is dat de verbreding van activiteiten die bij veel financieel advieskantoren plaatsvindt in bijna alle gevallen uit eenmalige vergoedingen bestaat.

Verkoop of acceleratie

In de beeldvorming overheerst de ondernemer die tot verkoop van de onderneming overgaat, omdat hij aan het eind van zijn ondernemerschap is gekomen. Minder zichtbaar, maar duidelijk in opkomst, zijn de verkopen waarbij de (jongere) ondernemer zijn onderneming (geheel of gedeeltelijk) verkoopt aan een koper die hem in staat stelt zijn onderneming versneld te laten groeien. Niet alleen om extra investeringsruimte te bewerkstelligen, maar ook om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld management-tools, automatisering, specialistische kennis en marketing die voor de verkopende ondernemer individueel niet bereikbaar zijn. DFO verwacht dat deze vorm van participatie en samenwerking in verschillende vormen en vanuit verschillende entiteiten in de komende jaren een belangrijk bedrijfsontwikkeling zal worden binnen de sector en het systeem van onafhankelijke distributie van financiële producten kan versterken.

Vraag of keerpunt is bereikt en hier en daar zorgen

Hoewel de vraag naar financieel advieskantoren en portefeuilles nog altijd groter is dan het aanbod, zien wij wel de eerste ontwikkelingen die kunnen wijzen op een zekere mate van afvlakking: Het aantal partijen dat aangeeft te verwachten dat niet alleen de vraag maar ook de prijzen zullen afnemen neemt toe. Gesignaleerd wordt dat enkele partijen die tot voor kort een fors aantal kantoren hebben overgenomen, nu een kooppauze hebben ingelast.
 
Consolidatie hoeft geen verkeerde ontwikkeling te zijn. Belangrijk is echter dat het klantbelang centraal blijft staan. Er zijn inmiddels dermate grote entiteiten ontstaan dat ernstige calamiteiten bij deze partijen een grote impact kunnen hebben. Zowel binnen de samenleving als binnen onze sector. Dat een dergelijke situatie geen academische kwestie is toont de affaire Cinjee aan. Dat was een partij die in het begin van deze eeuw in relatief korte tijd 260 portefeuilles had overgenomen en daarna in staat van faillissement geraakte. Hoewel er op dit moment geen enkele indicatie is dat opnieuw calamiteiten dreigen, wordt door deskundigen wel de vraag opgeroepen of de sector en de toezichthouders in voldoende mate zijn voorbereid indien zich onverhoopt toch een dergelijke calamiteit zou voordoen. 

Kwalitatief en kwantitatief

Het kwalitatieve deel van het rapport Waardering Assurantieportefeuilles 2023 is gebaseerd op 15 interviews met partijen die vanuit verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij koop en verkoop van financieel advieskantoren. In het kwantitatieve deel van het onderzoek zijn de cijfermatige waarderingen opgenomen zoals de sector die afgelopen maand opgaf. Bij veel van de onderwerpen kan hierbij worden gezien hoe de ontwikkeling over de 20 jaar dat dit onderzoek al loopt, is geweest. Bovenstaande items zijn enkele van de vele ontwikkelingen die in dit onderzoek uitgebreid worden belicht. Meer informatie over het onderzoek, of de mogelijkheid tot bestellen kan via onderstaande button.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.