Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #132
Week 08
19 - 25 februari 2024

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Hypotheekrenteaftrek lijkt zijn einde te naderen

Begin deze maand is het rapport Belastingen in Maatschappelijk Perspectief verschenen. Het betreft hier een interdepartementaal beleidsonderzoek op de belangrijkste thema’s van het belastingstelsel wat betreft knelpunten en oplossingsrichtingen. Pagina’s 149 t/m 162 gaan over het thema Een beter functionerende woningmarkt. In dit hoofdstuk wordt klip en klaar aangegeven dat de Belastingdienst niet in staat zal zijn om te kunnen controleren of belastingplichtigen vanaf 2031, in het kader van de 30-jaarstermijn, wel of niet terecht aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek. Opties die de werkgroep aan de politiek geeft betreffen onder meer het gefaseerd afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het verhogen van het huurwaardeforfait. Het complete rapport kan je via de volgende link ophalen.

Softwarebedrijven gaan samenwerken op het gebied van toepassing AI

Business intelligence platform Insurance Data en data science bedrijf Onesurance hebben aangekondigd een strategische samenwerking aan te gaan.

Uit het persbericht blijkt dat de doelstelling van de samenwerking vooral gericht is op het succesvol inzetten van AI als instrument voor financieel advieskantoren om ontwikkelingen in de portefeuille (zoals royementsrisico) en behoeften van klanten (zoals ‘next best polis’) te kunnen voorspellen.

Op de vraag wat “kleinere advieskantoren” hieraan gaan hebben wijst Jack Vos van Onesurance onder meer op de volgende omstandigheden, die vooral bij kleinere kantoren spelen:

  • Relatief weinig klanten dus weinig data om betrouwbare voorspellingen te doen of de data is niet accuraat, betrouwbaar of consistent;
  • De software die men gebruikt slaat te weinig gegevens op;
  • De aanschaf en implementatie van complexe AI analyseprogramma’s is voor deze kantoren te duur en ingewikkeld.

Daarom onderzoekt Onesurance met Insurance Data nieuwe technieken en mogelijke samenwerkingen met software-aanbieders om ook kleinere advieskantoren instrumenten in handen te geven, waarmee zij ook voorspellingen binnen hun eigen portefeuille kunnen doen.

De belangstelling voor AI blijkt bij het intermediair groot te zijn. Voor de masterclass van Reinier Gunneman “AI voor hypotheekadviseurs: Praktisch en Interactief met ChgatGPT & CoPilot hebben zich inmiddels al meer dan 400 adviseurs aangemeld. Ben je benieuwd naar deze masterclass?

Aansprakelijkheid voor schade door fouten in door intermediair gebruikte software wel gedekt op beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In DFO Signalen van week 6 van dit jaar besteedden wij aandacht aan een column van Michael Mackaaij, voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering, CGA. De heer Mackaaij wees in deze column op de problematiek die kan ontstaan indien een financieel adviseur gebruikmaakt van software waarin fouten zitten die vervolgens tot schade leidt bij klanten van het kantoor. AssurantieMagazine heeft dit thema opgepakt en hierover verder bericht. Het is correct dat een van de belangrijkste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, BAVAM, dit risico (in artikel 5:22 van de polisvoorwaarden) uitsluit. Een van de lezeressen van DFO Signalen stuurde Bureau DFO een kopie van een antwoord van SiriusPro waarin bevestigd wordt dat aansprakelijkheid als gevolg van fouten in de software van financieel advieskantoren via de ontwikkelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs wél onder de dekking valt.

Beleid aanbieders op gebied van duurzaamheid geeft gevolgen voor intermediair

Peter van Geijtenbeek, bestuursvoorzitter van verzekeringsmaatschappij AnsvarIdéa legt in een gesprek met Bureau DFO uit waarom het beleid dat aanbieders op het gebied van duurzaamheid op grond van Europese regelgeving moeten gaan voeren ook gevolgen gaat krijgen voor het intermediair dat met deze verzekeraars samenwerkt. De gevolgen kunnen onder meer in het acceptatiebeleid komen te liggen waarbij steeds belangrijker zal worden de vraag of de (eind-)klant voldoende duurzaam is. Maar de gevolgen kunnen eventueel ook liggen in het beperken van acceptatie van bepaalde risico’s dan wel het aanpassen van het premiebeleid, denk aan dieselauto’s. Peter van Geijtenbeek maakt duidelijk dat verzekeraars maar beperkt keuze’s hebben. Enerzijds dient de accountant te rapporteren of de verzekeraar aan deze regels voldoet. Anderzijds kunnen ook op enig moment ook herverzekeraars voorwaarden gaan stellen aan de aangeboden portefeuilles en risico’s. De presentatie geeft een interessant inkijkje van de problematiek waar verzekeraars mee te maken hebben en hoe dit de samenwerking met het intermediair gaat raken.

Aansprakelijkheid bij overname financieel advieskantoor/portefeuille

Indien financieel adviseur A zijn verzekerings- of hypotheekportefeuille (dus niet de aandelen van zijn BV) overdraagt aan adviseur B, dan blijft adviseur A in beginsel aansprakelijk voor schade die een klant heeft als gevolg van beroepsfouten die adviseur A heeft gemaakt. Maar op adviseur B komt vanaf overname van de portefeuille wel de zorgplicht te rusten om periodiek te onderzoeken of de producten die in zijn beheer zijn gekomen, nog passen bij de behoeften van de klant. Advocaat Henny van den Hurk, partner bij Gommer Advocaten B.V. bespreekt in Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht, VAST, een interessante casus waarin een werknemer geconfronteerd werd met: een werkgever die werd overgenomen, een pensioenregeling die werd gewijzigd, een financieel dienstverlener die meermaals werd overgenomen en een wijziging van pensioenuitvoerder. De werknemer die meende dat hij door waardeoverdracht en overgang naar een beschikbare premieregeling in plaats van voortzetting van de eindloonregeling een schade had opgelopen van  € 151.335 is naar het oordeel van de rechtbank Gelderland aan het verkeerde adres wanneer hij de “laatste” adviseur aanspreekt. Met als argument van de Rechtbank onder meer:
Tot slot is de rechtbank in dit kader van oordeel dat – anders dan [eiser] lijkt te betogen – de zorgplicht van een opvolgend assurantietussenpersoon om (kort gezegd) ten aanzien van een nieuwe klant te onderzoeken of de bestaande verzekeringen nog passend zijn, niet zover gaat dat op eigen initiatief ook dient te worden onderzocht of de klant mogelijk een vordering heeft op een derde als gevolg van een in het verleden gemaakte (beroeps)fout bij het aangaan van een verzekering.

Obvion Hypotheken: "Actief klantbeheer steeds relevanter voor de adviseur"

Obvion Hypotheken heeft in het Performance onderzoek 2023 een hoge score behaald binnen de deelmarkt Hypotheken. Igor Driessen, manager Sales & Intermediaire zaken en Niek van Westerveld, manager Acceptatie, gaan in een kort interview in op de belangrijke onderwerpen die spelen binnen de hypotheekmarkt. Obvion Hypotheken dankt haar succes onder andere aan het feit dat zij vooraf altijd heel duidelijk zijn over wat er wel en niet kan. Ook wordt het acceptatiebeleid continu getoetst op basis van feedback van de onafhankelijk adviseurs. Hieruit volgen dan verbetervoorstellen: "een vorm van co-creatie dus", aldus Igor Driessen. Ook een zeer actueel thema binnen Obvion Hypotheken is de verduurzaming. Bovendien is sinds 1 januari 2024 een nieuwe wet- en regelgeving van invloed op de maximale kredietverstrekking, waardoor ook klanten de gevolgen nadrukkelijker in beeld krijgen van een woning met een minder goed energielabel. Obvion Hypotheken is van mening dat verduurzamingsadvies een absoluut onderdeel zou moeten zijn binnen de hypotheekadvisering. En ook binnen de bestaande portefeuille van woninghypotheken speelt dit steeds nadrukkelijker. Dat vraagt van de adviseurs een actief klantbeheer. Klanten zijn immers gebaat bij rust over financiële vraagstukken. Meer zien over het Obvion interview?

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.