Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #37
Week 10  7 maart - 11 maart 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

DNB legt Betaal Garant Nederland dwangsom

De Nederlandsche Bank heeft Betaal Garant Nederland, BGN, een last onder dwangsom opgelegd. BGN verkocht zogenaamde afbouwgaranties. De doelgroep hiervan zijn consumenten die een woning laten bouwen door een aannemer en (extra) financiële zekerheid willen hebben dat bij faillissement van de aannemer (opdrachtnemer) de woning onder exact dezelfde voorwaarden wordt afgebouwd. Door een faillissement van zo’n projectontwikkelaar is Betaal Garant Nederland zelf in financiële problemen gekomen waardoor het niet aan (al) haar verplichtingen kon voldoen. DNB stelt vast dat bedoelde afbouwgarantie zich kwalificeert als een verzekering en dat Betaal Garant Nederland geen vergunning had en heeft om als schadeverzekeraar op te treden. Er zijn meerdere consumenten financieel en psychisch zwaar gedupeerd doordat Betaal Garant Nederland na faillissement van de opdrachtnemer hun woning niet kon afbouwen. Financieel adviseurs doen er goed aan om klanten die een woning laten bouwen te wijzen op het belang van onderzoek naar de partij die de afbouwgarantie geeft. Het gebruik van het woord “garantie” is hiervoor onvoldoende.

Relevante verschillen bij arbeisongeschiktheid

Nederland telt moment circa 1,16 miljoen zelfstandigen. Op dit moment heeft slechts 22% van hen zelf een AOV afgesloten. In een marktoverzicht laat MoneyView zien dat het aantal AOV producten is gedaald van 34 naar 28. Binnen de verschillende voorwaarden zitten belangrijke verschillen, onder meer ten aanzien van de Sluimerpremie (optie om verzekering tijdelijk stop te zetten met als voordeel bij herstart geen medische waarborgen). Belangrijke verschillen zijn er onder andere ten aanzien van de premie gedurende de sluimerperiode en de vraag hoe wordt omgegaan met arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode ontstaat. Ook zijn er belangrijke verschillen hoe verzekeraars omgaan met voorlopige dekking. Het rapport gaat ook in op (nieuwe) alternatieven voor mensen in loondienst. De marktvergelijking kan je hier downloaden.

Kennis- en ervaringstoets bij hypothecair krediet voor energiebesparende maatregelen

Het Ministerie van Financiën heeft in 2021 bekend gemaakt het voornemen te hebben om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen voor aanvullend krediet van maximaal € 25.000 dat daadwerkelijk wordt besteed aan bepaalde energiebesparende maatregelen. Onder meer de Nederlandse Verenging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft tijdens de consultatieronde op dit voornemen gewezen op de risico’s hiervan. Inmiddels heeft de minister aangegeven dat de wet gewijzigd zal worden in de zin dat: ”een kennis- en ervaringstoets uitsluitend achterwege kan blijven indien een aanvullend hypothecair krediet wordt afgesloten binnen vijf jaar na afsluiten van het oorspronkelijke hypothecair krediet waarmee de woning is gefinancierd.

Advocaat Berry van Wijk over robo-advies

Advocaat Berry van Wijk, partner bij Houthoff, gaat in een recente blog op vast-online.nl in op de nieuwe eisen rondom geautomatiseerd advies. De minister heeft eerder laten weten het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, BGfo, te willen aanpassen. Nieuw zijn daarin de regels voor Geautomatiseerd Advies. Hieronder wordt verstaan: “vorm van adviseren waarbij het advies door een geautomatiseerd systeem opgesteld wordt zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon”. Eisen die de wetgever gaat stellen zijn onder meer:

  1. Er moeten twee vakbekwame, natuurlijke personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het geautomatiseerde systeem en de geautomatiseerde adviezen;
  2. Vooraf moeten (aantoonbaar) analyses zijn uitgevoerd die aantonen dat de te geven adviezen aansluiten bij de situatie van de consument;
  3. Indien achteraf fouten worden ontdekt moeten alle klanten die foutief zijn geadviseerd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Advocaat Van Wijk concludeert dat de eisen die aan robo-advies worden gesteld minder zijn dan de kwaliteitseisen zoals die nu wel worden gesteld aan advies door natuurlijke personen.

Automatische aanvraag bankgarantie bij Argenta

Bij het renteaanbod van een hypotheek van Argenta worden klant en adviseur direct gewezen op de Garantiestelling van BNP Paribas Cardif. Dit bespreekt de adviseur met de klant en de adviseur uploadt daarna de koopovereenkomst. Vervolgens ontvangt de klant vanuit Woongarant de aanvraag digitaal en ondertekent deze via iDIN.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.