Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #39
Week 12  21 maart - 25 maart 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Profielmatige bewaking van jouw klanten

Automatisering gaat jouw kantoor steeds meer helpen. Een voorbeeld: wanneer jij per klant hebt geregistreerd welke financiële producten deze klant heeft, dan weet je op basis van het profiel van de klant ook welke producten de klant nog niet heeft, of misschien wel heeft maar niet via jouw kantoor. Moderne software kan dat per klant voor jouw hele portefeuille zichtbaar maken. Waarbij wanneer de klant belt je direct in het scherm ziet welke producten hij mogelijk nog niet heeft, maar op grond van zijn profiel waarschijnlijk wel zou moeten hebben. Een van de leveranciers die dit nu al heeft is DIAS. Bureau DFO verwacht dat dergelijke toepassingen in de komende tijd algemeen gebruikt zullen worden. Dit betekent echter het nodige voor de bedrijfsvoering. Indien er voldoende belangstelling is zal Bureau DFO hierover een webinar van circa 40 minuten organiseren. Wij laten dan kort zien hoe in de kern het systeem van DIAS op dit punt werkt en bespreken de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering indien deze faciliteit algemeen ingevoerd wordt. Interesse? Meld je dan aan. Wij laten je dan weten wanneer wij dit (gratis) webinar organiseren.

Meer informatie

Leermomenten naar aanleiding van recente stormen

Door de recente stormen zijn hier en daar ook de nodige schuttingen omgewaaid. Voor schadebehandelaars reden om weer even te kijken wat onder “mandeligheid”; een bijzondere vorm van mede-eigendom wordt verstaan. Art. 5.62 BW zegt: 1. Een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg is gemeenschappelijk eigendom en mandelig, indien de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren, er in de lengterichting onderdoor loopt. 2. De scheidsmuur die twee gebouwen of werken, welke aan verschillende eigenaars toebehoren, gemeen hebben, is eveneens gemeenschappelijk eigendom en mandelig. Een schutting die op de erfgrens staat is daardoor gezamenlijk eigendom en verantwoordelijkheid van beide buren, ongeacht wie die schutting heeft betaald. Bij schade zijn beide buren evenveel verantwoordelijk voor de kosten van het herstel van de schade. De gezamenlijke eigenaren kunnen ieder voor hun deel van de schade een beroep doen op de eigen gebouwenverzekering (als die is gesloten en als er dekking is voor de schadeoorzaak). De meeste verzekeraars passen dan ook een evenredig deel van het eigen risico bij stormschade toe. Staat echter de erfafscheiding ruimschoots op de eigen grond van een van de eigenaren, dan is er geen sprake van mandeligheid en zal diens verzekeraar 100% van de schade moeten betalen. Met dank aan docent Anita Hol-Bubeck voor dit antwoord.

Mijn domein: je wordt er gek van

Veel bedrijven, binnen en buiten de financiële sector, introduceren “mijn domein omgevingen”. Feitelijk zijn dit vaak initiatieven om de klant aan de aanbieder van deze domeinomgeving te binden. Te zien is dat er steeds meer “mijn domeinen” komen. Met elke keer eigen toegangscodes en wachtwoorden. In België heeft men daar iets op gevonden. Daar is het initiatief genomen om een echt “mijn domein” te maken. De klant heeft één mijn domein. Het is vervolgens de klant die bepaalt welke leverancier, voor welk doel en voor hoelang toestemming krijgt om gegevens te plaatsen of op te halen in dit domein. De klant kan in zijn domein ook (waarde-)documenten plaatsen en veilig betalen. Met steun van de Belgische overheid maken inmiddels 2 miljoen Belgen gebruik van dit systeem. De naam? Doccle. Doccle komt nu ook naar Nederland en zal mogelijk het huidige, verbrokkelde landschap van “mijn domeinen” ingrijpend veranderen. Indien er voldoende belangstelling is zal Bureau DFO hierover een webinar van circa 40 minuten organiseren. Wij laten Doccle vertellen wat ze denken in Nederland te gaan doen en laten de werking van het systeem zien. Interesse? Meld je dan aan. Wij laten je dan weten wanneer wij dit (gratis) webinar organiseren.

Spreek duidelijk af wat medewerkers wel en niet mogen op internet en sociale media

Het gebruik van internet en sociale media vraagt om duidelijke afspraken met de medewerkers van elke organisatie. Bijvoorbeeld de mate van “privébezoek” van sociale media tijdens werktijd. Uitspraken over de werkgever of klanten van de werkgever. Extreme of racistische uitingen. Of “gewoon” ongepaste beelden en uitspraken die haaks staan op de normen en waarden waar jullie kantoor voor staat. De techniek en ontwikkelingen in de samenleving zijn vaak sneller dan de wetgever. Dus wat nu echt hard verboden is? Als werkgever doe je er verstandig aan om zelf de kaders (richtlijnen) op dit nieuwe gebied te geven. In samenwerking met het in arbeidsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Kaper Nooijen Advocaten is er een juridisch en praktisch doorwrocht protocol en toelichting gemaakt dat elk kantoor als richtlijn kan gebruiken en aanpassen. Wil je een mail ontvangen hoe je dit kunt bestellen, dan kan je dit hier aangeven.

Meer informatie
Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.