Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #45
Week 18  02 - 06 mei 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Webinar over oorlog Oekraïne en gevolgen verzekeringen gratis te bekijken

Docent schade Anita Hol-Bubeck heeft onlangs een webinar verzorgd waarin zij ingaat op de praktische vragen en aandachtspunten waarmee financieel advieskantoren te maken kunnen krijgen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Het webinar vond plaats op initiatief van het AdviesSupportProgramma, een initiatief van Turien & Co., verzekeringsmaatschappij AnsvarIdéa en Bureau DFO. Via de volgende link kan je de uitzending bekijken.

Is een verklaring van erfrecht nodig?

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met haar leden een online checklist ontwikkeld waarmee nabestaanden eenvoudig kunnen nagaan of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben als ze willen beschikken over de bankrekening van een overleden naaste. Ook is er nu een speciale webpagina met meer informatie hierover.

Weten welke klanten welke verzekeringen (waarschijnlijk) niet hebben

Automatiseringssysteem DIAS biedt een techniek aan waarbij financieel advieskantoren, geheel binnen de eigen portefeuille, in beeld kunnen brengen welke financiële producten een individuele klant niet heeft lopen bij het betreffende kantoor waarvan verwacht mag worden dat deze klant die wel zou moeten hebben. Vervolgens kan worden nagegaan wat de oorzaak is (klant heeft er nooit aan gedacht, wil het niet of heeft dit elders afgesloten). In elk contact met de klant zien de medewerkers vervolgens welke hiaten de klant heeft. Attendeert het kantoor de klant op het hiaat, dan wordt dit vastgelegd (zie ook vonnis Hof Arnhem -Leeuwarden in het volgende onderwerp). Bureau DFO heeft in samenwerking met DIAS een kort webinar gemaakt over deze techniek. Wil je dit webinar van circa 25 minuten nog eens bekijken, dan kan dat via de volgende link.

Klant heeft ook eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft onderhoud en nazorg

Het Hof Arnhem - Leeuwarden heeft op 22 februari 2022 een interessant vonnis gewezen. De volledige uitspraak kan je vinden via de volgende link. >>> Uitspraak In de kern gaat het in deze zaak om de volgende situatie. In 2017 vindt er een brand plaats in de woning van de consument. De verzekeraar vergoedt niet de volledige schade omdat er sprake is van onderverzekering. De consument stelt zijn verzekeringsadviseur aansprakelijk omdat deze in het kader van zijn plicht tot nazorg en onderhoud onvoldoende heeft bewaakt dat de verzekerde som passend bleef bij de actuele waarde van de woning. In rechtsoverweging 4.1 geeft het Hof, in navolging van de Hoge Raad, een goede beschrijving wat de privaatrechtelijke plicht tot onderhoud en nazorg voor een financieel adviseur inhoudt. Deze plicht houdt onder meer in het actief waken tegen het risico van onderverzekering. In deze casus weet de adviseur in voldoende mate aan te tonen dat hij meerdere malen de consument heeft verzocht om mee te werken aan een controle van de bestaande verzekering, maar de klant hieraan geen medewerking heeft gegeven. Het Hof oordeelt dat de zorgplicht eindigt waar onwil of onmacht van de consument (om mee te werken aan de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van nazorg/onderhoud) begint. Belangrijk is dat de adviseur zijn stelling dat hij de klant meerdere malen had verzocht mee te werken kon onderbouwen.

Automatisering financieel advieskantoren: het kan en moet beter!

De ontwikkelingen op het gebied van de automatisering en informatisering gaan snel. Voorwaarde voor blijvend succes van het onafhankelijke intermediair is dat de automatisering op de kantoren goed blijft aansluiten bij deze ontwikkelingen. Om de digitale vaardigheid maar ook de digitale veiligheid te vergroten is meer samenwerking binnen onze sector nodig. Mede vanuit die gedachte hebben de Contactgroep Automatisering en Adfiz een onderzoek opgesteld om goed de huidige situatie en wensen van het intermediair in beeld te brengen. De resultaten zullen op 5 juli worden gepresenteerd. Dit is een belangrijk onderzoek voor de toekomst van het intermediair. Bureau DFO roept daarom het intermediair op om massaal deel te nemen aan dit onderzoek.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.