Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #92
Week 19  08 - 12 mei 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Drie leerzame uren over verzuimverzekering bij Turien & Co.

Op woensdag 31 mei a.s. biedt Turien & Co. jou tussen 10.00 en 12.00 uur in Houten een kennissessie aan, met aansluitend een lunch. De zeer ervaren Johan Kelder van Enkwest en inkomensspecialist Pascal Zweers van Bovemij geven tijdens deze bijeenkomst een stoomcursus inkomensverzekeringen en de advisering van deze verzekeringen. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 230 per dag aan loonkosten. Daarbij komen nog veel indirecte kosten bijvoorbeeld voor vervangend personeel, arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en kosten voor re-integratie. Goed advies is voor elke MKB-ondernemer in het kader van de continuïteit van zijn/haar onderneming van groot belang. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de marktontwikkelingen op het gebied van verzuim en de vernieuwingen op inkomensverzekeringen bij Turien & Co. Hiernaast worden er tips gegeven over de benadering van jouw zakelijke klanten en prospects en de inrichting van jouw adviestraject. Wil je deelnemen aan deze kennissessie dan kan dat zonder kosten. Je kan je aanmelden via de volgende link. Een waarschuwing: vol is vol!

Klantreviews verfraaien mag niet

Afgelopen week heeft de AFM een boetebesluit gepubliceerd. Naar het oordeel van de AFM heeft de betreffende financieel dienstverlener meerdere normen geschonden. Samen leverden deze schendingen een boete op van 2,5 miljoen euro. Een van de overtredingen betrof het “creatief omgaan met reviews van klanten”. Concreet ging het om onder meer:

  • Een aantal positieve reviews waren door medewerkers verbonden aan de organisatie geplaatst;
  • Er was een zekere sturing in de wijze waarop positieve en negatieve reviews werden getoond;
  • Door consumenten toegekende “sterren” werden omgerekend naar “rapportcijfers” De financieel dienstverlener deed dit echter op een zodanige wijze dat dit “een opwaarts effect” op het cijfer had.

Naar het oordeel van de AFM is een dergelijk gedrag in strijd met artikel 4:19 lid 2 Wft welke als volgt luidt: De door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder reclame-uitingen, ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst is correct, duidelijk en niet misleidend.

In welke risicoklasse digitale veiligheid zit jouw bedrijf?

Via de tool Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid, krijg je aan de hand van 11 vragen in enkele minuten een beeld in welke risicoklasse jouw bedrijf ingedeeld kan worden. De link naar de tool kan je op jouw site plaatsen of vooraf toesturen aan (zakelijke) relaties waar je een onderhoud/nazorg gesprek mee hebt. Naast een analyse ontvang je ook een aantal praktische tips.
 
De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, het CIO Platform Nederland, Online Trust Coalitie, het Digital Trust Center en het Ministerie van EZK - onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

De branche kan nog zo veel beter worden

Een goed werkend systeem van onafhankelijke financieel adviseurs en solide aanbieders is van groot maatschappelijk belang. Door een optimale samenwerking kunnen klanten beter bediend worden. Adviseurs en aanbieders kunnen elkaar helpen om binnen dit systeem beter te functioneren. Vanuit die gedachte is Bureau DFO een samenwerking aangegaan met bureau Atentikmarketing. Een van de eerste projecten die gezamenlijk worden aangepakt is een onderzoek binnen de deelmarkten Hypotheken, Particulier Schade, Zakelijk Schade en Inkomen, ORV en Lijfrente. Onderwerp van onderzoek is primair het belang dat het intermediair hecht aan de per deelmarkt verschillende diensten van verzekeraars en hypotheekaanbieders. En ook hoe zij de prestaties van individuele aanbieders beoordelen. Daar waar prestaties op voor het intermediair belangrijke onderwerpen verder verbeterd kunnen worden zal daarmee de hele keten de meerwaarde zien toenemen. Voor de zomer zullen intermediairs benaderd worden voor deelname aan het onderzoek. Op basis van een vooronderzoek zijn de eerste inzichten van de belangrijkste dienstverleningsaspecten per deelmarkt bekend. Hierover is een infographic ontwikkeld. Deze is via onderstaande button op te vragen.

Wijziging recht op premierestitutie: 7:930 lid 4 BW

Met ingang van 1 juli 2023 vindt via artikel 7:930 lid 4 BW een verruiming plaats van het recht op premierestitutie indien de verzekeraar zich beroept op het verval van het recht op uitkering bij het te goeder trouw schenden van de mededelingsplicht door de verzekeringnemer. De nieuwe regeling geldt wanneer de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten. Als de verzekeraar de verzekering wel zou hebben afgesloten maar onder andere voorwaarden, dan bestaat geen recht op premierestitutie. De uitbreiding is vooral tot stand gekomen met het oog op het belang van ZZP’ers. In de parlementaire behandeling wordt het voorbeeld genoemd van de timmerman die een AOV afsluit, maar te goeder trouw een eerder bezoek aan de huisarts vergeet te melden vanwege onder meer rugklachten. De wijziging is dwingendrechtelijk van aard indien de verzekeringnemer een consument is. Een ZZP’er is eveneens als consument aan te merken wanneer hij handelt voor privédoeleinden, zoals bij het afsluiten van een AOV die strekt ter dekking van het wegvallen van privé-inkomen. Pieter Leerink, advocaat bij JPR advocaten schreef hierover op VAST-online een interessante column.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.