Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #48
Week 21  23 - 27 mei 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Efficiënter adviseren tegen lagere kosten en in minder tijd

Elk financieel advieskantoor heeft er mee te maken: er is meer werk dan medewerkers aankunnen. Tegelijkertijd zijn klanten kritisch op kosten die hen in rekening worden gebracht. Het resultaat is dat onderhoud en nazorg binnen de financiële sector onder druk staat. Voor adviseurs, compliance officers en ontwikkelaars software is het zinvol om na te denken wat ten aanzien van onderhoud en nazorg mogelijk via verkort advies. Wat dat is en vooral binnen welke kaders dit verkort advies toegepast kan worden is onderwerp van een bijeenkomst die het Verbond van Verzekeraars op woensdag 8 juni organiseert. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden. 

Boek Financiële risico’s voor de werkgever vernieuwd

Het Enkwest-boek ‘Financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever’ gaat op praktische wijze in op de financiële kant van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van wet- en regelgeving en verzekeringsmogelijkheden op de private markt worden de financiële keuzemogelijkheden van werkgevers getoond. Een handig naslagwerk voor iedere inkomensadviseur die meer inzicht wil hebben in de kosten van- en keuzes bij ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. In de afgelopen periode is het boek volledig geactualiseerd. Alle belangrijke recente ontwikkelingen, zoals de compensatie van de transitievergoeding, de nieuwe Ziektewet-terugkeerpremie, de financiering van WGA-voorschotten en de nieuwe vaststelling van de Aof-premie zijn toegevoegd. Het boek is via de website van Enkwest te bestellen.

Onafhankelijk intermediair heeft belang bij uniforme voorwaarden digitale veiligheid

Kenmerkend voor het zijn van onafhankelijk adviseur is dat er contacten bestaan met een groot aantal verschillende aanbieders. Aanbieders gaan, onder meer via samenwerkingsvoorwaarden, op goede gronden, steeds vaker over tot het stellen van eisen aan de digitale veiligheid aan de zijde van adviseurs. Voor advieskantoren is het niet wenselijk te worden geconfronteerd met verschillende eisen afhankelijk van de aanbieder waarmee contact bestaat. In bijgaande column roept Bureau DFO de sector op om snel uniforme afspraken op dit gebied te maken.

10 % boetebeding ligt onder vuur

Kan een verkoper in alle omstandigheden terecht aanspraak maken op het boetebeding van 10 % van de koopprijs als de koper de woning niet afneemt? Nee zegt de rechtbank Rotterdam in recente uitspraak. In deze casus gaat het om een woning die niet wordt afgenomen en de verkoper aanspraak maakt op het bedrag als bepaald in het boetebeding zijnde € 26.750,-- Verkoper verkoopt 5 maanden later de woning aan een ander voor een koopprijs die ruim € 50.000,- hoger was dan was overeengekomen met de eerste koper. De rechter heeft op grond van artikel 6:94 BW de bevoegdheid een overeengekomen boete te matigen indien de billijkheid dit eist. In deze situatie stelt de rechter vast dat de verkoper geen schade heeft geleden en de koper een schuldenproblematiek heeft. De rechter oordeelt dat onder deze omstandigheden de boete van € 26.750, in verhouding buitensporig hoog is en daarmee tot een onaanvaardbaar resultaat leidt. De rechter matigt hierop de boete tot 1 % van de koopsom waardoor de boete wordt teruggebracht tot € 2.676,-. De rechtspraak op dit punt is echter verdeeld. Het wachten is op een (verdere-) wettelijke beperking van het boetebeding of een richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad. 

Gratis kort webinar: Verhoog aantrekkelijkheid van jouw website

Dutch Media Lab is gespecialiseerd in de ontwikkeling van websites van financieel advieskantoren. Op een nader te bepalen datum zullen zij een gratis webinar gericht op onafhankelijke financieel advieskantoren verzorgen. Tijdens dit webinar worden 10 praktische tips behandeld op welke wijze de aantrekkelijkheid en effectiviteit van de site van elk kantoor kan worden verbeterd. De tips kunnen dus ook goed toegepast worden door kantoren die hun site door zelf of door een andere organisatie dan Dutch Media laten hosten. Het webinar duurt 45 minuten. 
Heeft u belangstelling hiervoor laat het ons dan even weten door een e-mail te sturen, dan houden wij u op de hoogte.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.