Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #103
Week 30  24 - 30 juli 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Is einde SWO einde contact tussen aanbieder en bemiddelaar?

Wanneer een bemiddelaar rechtstreeks bij een aanbieder nieuwe financiële producten wil onderbrengen, dan zal vaak de voorwaarde zijn dat er tussen aanbieder en bemiddelaar een samenwerkingsovereenkomst, SWO, is overeengekomen. De meeste SWO’s worden voor onbepaalde tijd overeengekomen. Dat maakt het mogelijk dat vanuit beide partijen het initiatief kan worden genomen de relatie te beëindigen. Bureau DFO krijgt met enige regelmaat de vraag wat de situatie is wanneer dit initiatief genomen wordt door de aanbieder. Bureau DFO heeft daarop de volgende visie:
 

  1. Tussen aanbieder en bemiddelaar is een SWO overeengekomen. De consument is hierin geen partij.
  2. Tussen consument en adviseur is een Overeenkomst van opdracht overeengekomen. De aanbieder is hierin geen partij.
  3. De aanbieder is met de consument een overeenkomst aangegaan en heeft daarbij de bemiddelaar van de consument als vertegenwoordiger geaccepteerd.
  4. De aanbieder mag verzoeken van een specifieke bemiddelaar voor het ten behoeve van consumenten afsluiten van een nieuwe financiële producten weigeren.
  5. De aanbieder zal op bestaande contracten de bemiddelaar die de aanbieder bij het aangaan van de overeenkomst met de klant als diens vertegenwoordiger heeft geaccepteerd, behoudens bijzondere situaties als bijvoorbeeld fraude, moeten blijven accepteren.
  6. Verzoeken die de consument via de bemiddelaar aan de aanbieder richt met betrekking tot bestaande producten zal de aanbieder in behandeling moeten nemen gelijk als wanneer de consument het verzoek rechtstreeks zou hebben gedaan.

Standaardisatie: omdat wij elkaar kunnen begrijpen

Dagelijks wisselen verschillende digitale programma’s die het kantoor gebruikt gegevens over klanten en door hen afgesloten producten met elkaar uit. Dat gaat alleen goed wanneer het ene programma dezelfde definities hanteert als het andere programma. Met steun van verzekeraars, Adfiz en Serviceproviders biedt standaardisatie-instituut SIVI mogelijkheden aan, dat applicaties die met elkaar willen communiceren dezelfde begrippen kunnen gebruiken. Samen met de stichting Contactgroep Automatisering, CGA, biedt SIVI toegang tot een kennisbank aan. Deze kennisbank biedt een overzicht van veel aspecten rond data-uitwisseling binnen de financiële dienstverlening. Iedereen mag natuurlijk kijken. Maar de informatie heeft vooral veel waarde voor hen die nadenken over mogelijkheden om data uit te wisselen en zij die deze koppeling van gegevens vervolgens mogen programmeren. Benieuwd?

Hoe word je Erkend Scheidingsadviseur?

Met het beheersen van de basiskennis zoals de Wft die vereist kunnen veel consumenten prima geholpen worden. Maar net als in de gezondheidszorg de waarde van een huisarts niet ter discussie staat, zal ook elke huisarts regelmatig patiënten moeten verwijzen naar een specialist. Binnen de financiële sector is dat niet anders. In onze sector zijn die specialisten bijvoorbeeld de Erkend Hypothecair Planners, de Financial Planners én de Erkend Scheidingsadviseurs. Een financieel adviseur kan zich op twee momenten onderscheiden met extra kennis over de gevolgen van scheiden: op het moment dat partijen overwegen samen een financieel product aan te schaffen en op het moment dat partijen besluiten uit elkaar te gaan. Scheiden komt vaker voor dan brand, ongeval, arbeidsongeschiktheid of voortijdig overlijden. Elke grotere adviesorganisatie doet er daarom verstandig aan om na te denken of het profiel van het kantoor versterkt kan worden door het kunnen aanbieden van de diensten van een Erkend Scheidingsadviseur. Wil je weten hoe het (opleidings)traject eruitziet om zelf of een van jouw collega’s Erkend Scheidingsdeskundige te laten worden, klik dan op onderstaande button.

Voorzitter Kifid schept duidelijkheid

Op juridisch valide gronden wordt binnen de bedrijfstak de visie verdedigd dat normen die in de “publiekrechtelijke” Wft staan geen doorwerking hebben naar het privaatrecht. In huiselijke taal gezegd gaat het dan om de vraag of een klant van een kantoor het kantoor aansprakelijk mag stellen voor schade die de klant heeft geleden als gevolg dat het kantoor bepaalde eisen uit de Wft niet is nagekomen. Onlangs kwam het verschil in zienswijze naar voren rondom de gevolgen van de informatie die een kantoor invult in de Vergelijkingskaart.

De voorzitter van de geschillencommissie Kifid, mevrouw mr. E.C. Ruinaard, heeft afgelopen week een blog geplaats in AssurantieMagazine waarin het er toch sterk op lijkt dat zij helder aangeeft welk standpunt de geschillencommissie inneemt. Uit het blog het volgende citaat:

Kifid blijft klachten van consumenten beoordelen naar Nederlands recht en neemt daarbij de financiële toezichtregels uit de Wft in acht. Dus inclusief de toets of een financiële dienstverlener zich aan zijn bijzondere zorgplicht heeft gehouden tegenover de consument. Leidraden van AFM en/of DNB wegen in het oordeel van de geschillencommissie net zo goed mee als de afspraken tussen partijen en wat de wet voorschrijft. Kifid sluit daarmee aan bij de werkwijze van de rechtspraak.

Vragen rondom vergelijkingskaart blijven

Per 1 oktober a.s. dient elk kantoor “over” te zijn op de “vergelijkingskaart” die vanaf die datum het dienstverleningsdocument vervangt. Op zich is dit geen probleem en hoeft niemand dat heel bezwaarlijk te vinden. Wat wel belangrijk is, is dat iedereen zich bewust is van de gevolgen van de gegevens die hij of zij in de vergelijkingskaart invult. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. In een DFO Wft Nieuwsbrief heeft Bureau DFO gisteren een aantal van die vragen samengevat in de hoop dat met name de AFM op enig moment hierop heldere antwoorden kan en wil geven. Heb je zelf ook nog aanvullende vragen waarop de antwoorden niet op de site van de AFM te vinden zijn, stuur die dan gerust naar Bureau DFO. Wij nemen die dan mee in onze zoektocht naar antwoorden.

Levensbestendig maken woning

Het staat vast dat de groep ouderen in de komende jaren sterk gaat groeien. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van onderzoek onder meer dan 80.000 ouderen hun woonbehoeften in kaart gebracht. De voorspelbare uitkomst is dat veel ouderen ook op latere leeftijd graag in een bestaande woning willen blijven wonen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe adviesbehoefte rondom het “levensbestendig maken van woningen". Monique Londema, één van de meest ervaren docenten op het gebied van Financial planning en Estate planning, heeft een digitale presentatie ontwikkeld waarin zij de ontwikkeling beschrijft en ingaat op de specifieke aandachtspunten waarop een financieel adviseur kan letten. Aandacht voor de behoefte aan het levensbestendig maken van woningen biedt de hypotheekadviseur de mogelijkheid om voor hun adviespraktijk minder afhankelijk te worden van dienstverlening aan starters en doorstromers.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.