Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #104
Week 31
31 juli - 6 augustus 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Overzicht fiscaal aantrekkelijke lijfrenteopties voor ondernemer/ZZP’er gratis nieuwsbrief

In de serie Lijfrentenieuwsbrieven, geschreven door auteur Erik van Toledo, is alweer de derde nieuwsbrief beschikbaar. In deze nieuwsbrief worden drie belangrijke - fiscaal aantrekkelijke - mogelijkheden voor de opbouw van een oudedagsvoorziening besproken, die het huidige belastingstelsel voor ondernemers biedt. In deze nieuwsbrief zijn ook twee links naar handige rekenhulpen opgenomen. Binnenkort gaat Erik in onze tweede digitale verdiepingsmodule, nader in op de fiscale ins en out én attentiepunten inzake de oudedagsvoorzieningen voor ondernemers/zzp'ers. Zodra deze beschikbaar is, laten wij dit via onze DFO-Signalen weten. De eerste digitale verdiepingsmodule die wij samen met Erik gemaakt hebben gaat over (on)mogelijkheden bij uitvoering expirerende lijfrente.

Bekijk hier de gratis nieuwsbrief

Geschillencommissie Kifid start ambtshalve toetsing precontractuele informatie

De geschillencommissie KiFiD zal in het vervolg bij klachten ambtshalve toetsen of de consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante voorwaarden. Het begrip “ambtshalve” betekent dat, ook zonder dat de consument hierover specifiek heeft geklaagd, de commissie tot deze toetsing overgaat.

De toetsing kan zowel betrekking hebben op de overeenkomst die de consument met de aanbieder heeft gesloten, als op de overeenkomst die de consument met een financieel advieskantoor heeft afgesloten. Heeft de consument voorafgaand aan de overeenkomst geen kennis kunnen nemen van de voorwaarden, dan toetst de geschillencommissie zelf of er in de voorwaarden sprake is van een of meer oneerlijke bedingen. Is er sprake van een oneerlijk beding, dan wordt juridisch geacht dit beding niet tussen partijen te gelden. Voorbeelden van onredelijke bedingen waarvan voorstelbaar is dat deze door financieel advieskantoren in hun voorwaarden zijn opgenomen zijn:

* een verplichting aan de consument om ver voor het moment dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd aan te geven wanneer hij deze verlenging niet wenst;
* de machtiging aan het kantoor om zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen. De volledige lijst met onredelijke bedingen is opgenomen in bijlage 1 van de richtlijn.

Aanscherping begrip “variabele beloning”

De wettelijke beloningsregels maken het werken met freelancers vooral op het gebied van hypotheken complex. Artikel 1:121 lid 1 Wft, in combinatie met artikel 1:118 lid 3 Wft betekent feitelijk dat de variabele beloning die is gebaseerd op de omzet van zo een free lancer maximaal 10% van de vaste beloning van die free lancer op jaarbasis mag zijn. Daarbij geldt dat elke betaling of voordeel die niet onvoorwaardelijk is, geacht wordt een variabele beloning te zijn. Uit een recent gepubliceerde aanwijzing blijkt dat de AFM ook als een variabele beloning beschouwt:

 • Factuur van de freelancer aan het kantoor is afhankelijk van de vraag of de klant de nota van het kantoor voldoet met betrekking tot de door de free lancer namens het kantoor aan de consument geleverde diensten;
 • Percentage van de opbrengst uit het abonnement voor onderhoud en nazorg die de free lancer tussen klant en kantoor afsluit;
 • Percentage van de provisie uit schadeverzekeringen die de free lancer namens het kantoor als bemiddelaar met de klant afsluit.

Bureau DFO heeft een modelcontract voor samenwerking met freelancers beschikbaar. Dit model kan (tegen betaling) worden besteld.

Waar ligt de focus van financieel adviseurs de komende jaren?

Financieel advieskantoren kunnen op een breed terrein hun relaties van dienst zijn. Bureau DFO signaleert dat steeds meer kantoren aan bepaalde onderwerpen extra aandacht besteden. Bureau DFO wilt graag op een aantal van deze gebieden extra diensten ontwikkelen, die kantoren gaan helpen zich beter én sneller op de gebieden van hun keuze te ontwikkelen. Om te bepalen waar die prioriteiten liggen, vragen wij aan jou drie gebieden te benoemen waar jij voor jouw kantoor voor kiest om hieraan in de komende jaren extra aandacht te geven, of waarvan je denkt dat het intermediair er verstandig aan doet hier prioriteit aan te geven. Wij zijn benieuwd, doe je mee? Kost je slechts 1 minuutje van je tijd. Resultaten delen we natuurlijk ook in onze DFO-Signalen.

Ondernemerssessie: Opzetten bedrijfsvoering dienstverlening scheiding

Belangrijke veranderingen die in de komende jaren een steeds grotere impact op de advisering gaan hebben, zijn onder meer de ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing, pensioenen en de gezondheidszorg. Een andere ontwikkeling waarmee elk kantoor op dit moment al te maken heeft is dat mensen steeds minder vaak relaties met elkaar aangaan die levenslang duren. De financiële adviseur zal bij het inrichten van zijn adviezen in de fase dat de relatie nog jong is met deze mogelijkheid al rekening moeten houden. Maar ook zal het kantoor ingericht moeten zijn om adequaat te handelen op het moment dat zo een relatie tussen klanten eindigt. Door middel van een aantal “logische” kleine stappen kan elk kantoor binnen een jaar deze activiteit integreren binnen de bestaande activiteiten. Daarmee verbreedt het kantoor de dienstverlening en haar inkomsten maar ook versterkt het zijn regionale concurrentiepositie.
 
Voor ondernemers die zich willen oriënteren of extra aandacht voor het onderwerp relatie beëindiging binnen hun bedrijfsvoering mogelijk en wenselijk is, organiseert Bureau DFO in samenwerking met De ScheidingsDeskundige op woensdagochtend 30 augustus aanstaande een ondernemerssessie. Tijdens deze bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ontwikkelingen relatie beëindiging
 • Impact op de verschillende onderdelen financiële dienstverlening
 • Strategische keuze voor wel of niet professionalisering integratie binnen kantoor
 • Uitvoeringsmodellen
 • Opbouwen kennis
 • Positionering en profilering
 • Vergoedingsmodellen
 • Stappenplan
Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.