Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #59
Week 35  29 augustus - 02 september 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Wegens succes: extra webinar waarde van assurantiebedrijven in ontwikkeling

Omdat het geplande webinar op 7 september a.s. vol is, vindt er een extra webinar plaats op 28 september om 09.00 uur. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van de waardering van financieel advieskantoren. Het Webinar wordt verzorgd door Willem Haasnoot beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles en Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • Visie op toekomstige succesfactoren voor kantoren met < 5 fte;
 • Strategische keuzen bij kopers: centralisatie/participatie/decentralisatie;
 • Gevolgen economische ontwikkelingen 1e en 2e kwartaal voor prijsvorming;
 • Impact van noodzaak due diligence onderzoek op preferentie kopers;
 • Druk op conversie, behoud medewerkers en gevolgen voor koop;
 • Enkele aandachtspunten Wft;
 • Activa of passiva transactie;
 • Hypotheken, pensioen, abonnementen en de waardebepaling;
 • Keuzen bij koopproces en doorlooptijden.

Consultatie begrip “onafhankelijkheid”

Het Ministerie van Financiën heeft een consultatie geopend. Het voorstel is om het huidige wettelijk verplichte dienstverleningsdocument te vervangen door een wettelijk verplicht vergelijkingskaart financiële dienstverleners. Een belangrijke vernieuwing is dat in de informatie die aan de consument voorafgaand aan de dienstverlening moet worden aangegeven of de financieel dienstverlener wel of niet “onafhankelijk” is. Onder “onafhankelijk” wordt dan verstaan:
 
De financiële dienstverlener een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten beoordeelt die voldoende divers zijn wat type en aanbieder betreft, zodat een voor de consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt, geschikt product kan worden geadviseerd;

en

b. worden de financiële producten niet uitsluitend aangeboden door:

 1. De financiële dienstverlener zelf;
 2. Een aanbieder of de moedermaatschappij daarvan als bedoeld in het tweede lid, onderdeel g;
 3. Een aanbieder of de moedermaatschappij daarvan als bedoeld in het tweede lid, onderdeel h; of
 4. Entiteiten waarmee de financiële dienstverlener in een zodanig nauw juridisch of economisch verband staat dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van het verstrekte advies.

 Tot 18 september kan iedereen op dit voornemen reageren. 

Set van kleine pensioenen wel of niet verevenen?

Op grond van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) hoeven “kleine” pensioenen niet verevend te worden. Maar stel dat iemand zes van deze “kleine” pensioenen heeft, is het dan toch niet redelijk om te verevenen? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden komt in een arrest tot het oordeel dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Met dank aan De Scheidingsdeskundige is het arrest op 1,5 pagina samengevat. De samenvatting bevat ook een tekstvoorstel die adviseurs in de praktijk bij het opstellen of beoordelen van een convenant kunnen gebruiken.

Oorlogsrisico wel verzekerbaar bij goederentransportverzekering?

Op grond van artikel 3.38 Wft is het schadeverzekeraars met een zetel in Nederland verboden om oorlogsrisico’s te verzekeren. Voor zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen maakt het artikel een uitzondering. Via de Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2021 is het mogelijk om via modelclausule M3 toch een deel van het oorlogsrisico te verzekeren. De dekking is in principe beperkt tot schade tijdens het verblijf van de goederen op het schip of luchtvaartuig. Voor geïnteresseerden heeft advocaat Dagmar Linstra van Van Traa Advocaten een heldere samenvatting geschreven over deze optie. Gratis te downloaden op VAST-Online. 

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.