Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #60
Week 36  05 - 09 september 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

16 september gratis kenniswebinar scheiding en overlijdensrisico

Na een scheiding kan er een grote financiële afhankelijkheid tussen de ex-partners ontstaan. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van kinderen en/of alimentatie. In de praktijk is te zien dat deze situatie niet altijd de aandacht krijgt die het wel zou moeten hebben. Drs. J.O. Horsthuis MFP, verbonden aan kenniscentrum De Scheidingsdeskundige, is door de leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners al vijf jaar op rij tot hoogst gewaardeerde docent gekozen. Op vrijdag 16 september van 09.00 tot 09.40 uur geeft hij op uitnodiging van Scildon een openbaar webinar. Hierin worden helder de aandachtspunten uitgelegd met betrekking tot het risico van overlijden na scheiding en worden concrete tips gegeven.

Lokale financiële adviseurs worden met behulp van de juiste serviceproviders sterker

85% van het intermediair bestaat uit kantoren met maximaal 5 fte. Bureau DFO is van oordeel dat deze kantoren een sterke positie kunnen houden op het gebied van financiële diensten. Daarvoor zal nodig zijn dat zij zich vooral kunnen richten op advies en minder tijd kwijt zijn met de administratie en organisatie. Serviceproviders boden en (deels) bieden vooral het intermediair een breder assortiment aan. Bureau DFO verwacht dat in de komende tijd meer vraag en aanbod gaat ontstaan naar serviceproviders die de financieel dienstverlener “een kantoor op afstand” bieden. Waarbij de financieel adviseur dus bepaalde (logistieke) zaken uitbesteedt aan een serviceprovider. Bureau DFO voert hiernaar op dit moment een onderzoek uit. Het beantwoorden van de vragen zal maximaal 8 minuten duren. Wij stellen het erg op prijs als je aan dit onderzoek wilt deelnemen. De eerste 50 deelnemers ontvangen als dank gedurende 4 maanden naar keuze 4 teksten op het gebied van hypotheken of schade die gebruikt kunnen worden in nieuwsbrieven of op de site.

Beschadigde zonnepanelen kunnen grote schade in omgeving veroorzaken

Zonnepanelen worden vanaf 2025 verplicht voor daken van nieuwe bedrijfsgebouwen die groter zijn dan 250 m2. Door onder meer brand en storm kunnen zonnepanelen zwaar beschadigd worden. Wanneer beschadigde resten scherpe randen of delen hebben, kunnen die in een groot gebied rondom de plaats waar deze panelen geïnstalleerd waren een gevaar vormen voor mens en dier. Daarnaast kunnen de resten gevaarlijke stoffen bevatten die kunnen leiden tot vervuiling van de grond, water en gewassen. Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen, VOAM, en stichting Salvage een protocol opgesteld hoe na een dergelijke calamiteit onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit protocol illustreert de complexheid van dit type schade.

Het protocol bevat echter geen afspraken welke schade wanneer wel en niet onder welke verzekering valt. Voor de adviseur is dat natuurlijk wel belangrijk. Piet Bosma, schade-expert en salvage-coördinator verzorgt daarover op verzoek van Bureau DFO een webinar.

Lening van € 10.000 en dan € 1.995 advieskosten?

KiFiD heeft op 25 augustus jl. uitspraak 2022-0716 gedaan. In de kern ging het om het volgende. De consument wenste zijn bestaande hypothecaire lening met € 10.000 te verhogen in verband met tuinaanleg en isolatie. De adviseur meende hiervoor een adviesvergoeding nodig te hebben van € 1.995. De adviseur motiveerde dit bedrag onder meer met de stelling dat het voor het advies noodzakelijk is opnieuw de persoonlijke en financiële situatie te inventariseren en te analyseren. De adviseur stelt dat deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ongeacht het bedrag van de verhoging van de hypothecaire geldlening. Wat partijen in deze casus mogelijk over het hoofd hebben gezien is het visiedocument Dienstverlening op maat zoals de AFM deze eerder heeft uitgebracht. Kern van de visie die de AFM in dit document neerlegt is dat de dienstverlening van de adviseur afhankelijk van de behoefte en situatie van de klant korter, minder diepgaand en minder breed kan worden ingestoken. Met als gevolg dat de kosten van een dergelijk gericht advies ook lager kunnen zijn. Met namen voor de situatie van het bijlenen om de woning te verduurzamen is (nog eens) kennisneming van het visiedocument aan te bevelen.

Samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

Financieel adviseurs doen er verstandig aan om bij relaties die in het verleden een ORV hebben afgesloten, te controleren of de verzekerde sommen nog aansluiten bij de wensen en behoeften die verzekeringnemers bij het afsluiten van de verzekering hadden. Zeker nu ORV steeds vaker ook buiten het hypotheekdomein wordt toegepast is deze periodieke controle noodzakelijk. Een groot deel van het intermediair is bij de inrichting van dit onderdeel van onderhoud en nazorg bereid om samen te werken met de aanbieders waar deze ORV’s lopen. Dit is een van de conclusies die uit het DFO ORV rapport 2022 is te trekken.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.