Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #109
Week 36
4 - 10 september 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Bespreekzaken essentieel onderdeel gezond hypotheekverstrekking

Een aanvraag voor een hypothecair krediet past soms niet binnen de geformaliseerde leennormen. Voor de AFM vormt de mogelijkheid dat adviseur en aanbieder in die situatie met elkaar in overleg kunnen gaan om te onderzoeken of het krediet toch op verantwoorde wijze verstrekt kan worden een essentieel onderdeel van een gezonde markt van hypotheekverstrekking. De gedachte dat de AFM “tegen” maatwerk is, is fundamenteel onjuist. Wel dient ook bij maatwerk geen concessies te worden gedaan aan het uitgangspunt dat, alles overwegende, het krediet “verantwoord” is en er geen overkreditering plaatsvindt. Bureau DFO onderzoekt op dit moment hoe belangrijk adviseurs de mogelijkheid van bespreekzaken vinden en wat hun ervaringen zijn. Het onderzoek bestaat uit een beperkt aantal vragen. Adviseer je over hypothecair krediet, dan vragen wij je aan dit onderzoek mee te doen.(Als dank voor je deelname kun je kans maken op een van de 10 Bol.com bonnen van 25 euro)

Lijfrenten en de ondernemer/zzp’er

De ondernemer en zijn oudedagsvoorzieningen staan voortdurend in de spotlights. Wat zijn de mogelijkheden voor het opbouwen van een eigen potje voor de DGA en ondernemer/zzp’er, niet zijnde een DGA? Wat kan hij met zijn bestaande voorzieningen? Welke fiscale faciliteiten gelden er? En wat zijn daarbij de aandachtspunten? Iedere vorm van oudedagsvoorziening vraagt om specifieke afwegingen en kent zijn eigen fiscale en praktische aandachtspunten. Samen met expert Erik van Toledo hebben wij een tweede verdiepingsmodule ontwikkeld over Lijfrenten en de ondernemer/ zzp’er. Na het volgen van de online verdiepingsmodule ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van oudedagsvoorzieningen. Je kunt veel voorkomende praktijkdossiers op dat terrein moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen zodat je jouw klant optimaal kunt bedienen.

Meer informatie

DELA: Jammer, maar met goede herinneringen

Afgelopen week is bekend gemaakt dat DELA voor nieuwe productie stopt met acceptatie van nieuwe verzekeringen via het intermediair. De motivatie hierbij is dat op het gebied van uitvaartverzekeringen ongeveer 90% van de nieuwe productie inmiddels rechtstreeks via internet gesloten wordt. Er is een aanzienlijke portefeuille van verzekeringen die in het verleden via het intermediair is afgesloten. Deze portefeuilles worden gerespecteerd. Dat betekent dat DELA en het intermediair nog lange tijd met elkaar verbonden zijn. Het besluit van DELA is te begrijpen, maar wel jammer. DELA is een aanbieder die oog heeft voor de mens als individu en waar het beleid niet bepaald wordt door het streven naar maximale ebita. Het aanbod van intermediaire uitvaartverzekeraars wordt daarmee heel smal. Datzelfde geldt voor aanbieders op het gebied van ORV. De vraag is of het gat dat DELA nu bij het intermediair laat vallen kan worden opgevuld door de resterende ORV verzekeraars die levenslange ORV’s met een beperkt verzekerd kapitaal introduceren. Een van die verzekeraars, Dazure, heeft aangegeven te proberen dit gat op te vullen.

Reacties consultatieaanpassing Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet openbaar

Tot 28 augustus 2023 kon iedereen reageren op de consultatie door het Ministerie van Financiën met betrekking tot de voorgestelde aanpassing van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De reacties op deze consultatie zijn openbaar. Onder meer Adfiz, Verbond, VEH en AFM en DNB hebben op deze consultatie gereageerd. Een belangrijk onderdeel van de voorstellen is om in de leennormen zoals die vanaf 2024 zullen gelden rekening te houden met het energielabel van de woning. Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F, G is het voorstel de leenruimte te verkrappen. Bij aankoop van een woning is het voorstel de leenruimte voor energiebesparende maatregelen te verruimen afhankelijk van de labelsprong die de maatregelen tot gevolg hebben. Uit de reacties blijkt dat er binnen de sector verschil van mening is over de vraag waar het grootste effect op het gebied van duurzaamheid is te behalen. Bijvoorbeeld de sprong van label G naar label D of van A ++ naar A++++. Uit de consultaties blijkt ook dat de AFM en DFM het met de voorstellen van het ministerie van Financiën eens zijn. Dit wijkt af van hier en daar in de sector bestaande beeldvorming in de markt als zou AFM tegen elke verruiming van de leennormen zijn.

Campagne in de maak om ouderen te stimuleren door te stromen

Het kabinet wil ouderen stimuleren om te verhuizen naar kleinere woningen. Op dit moment zijn er 3,5 miljoen Nederlanders boven de 65 jaar. Dat worden er in 2040 4,8 miljoen. Een deel van deze ouderen woont in woningen die feitelijk in deze levensfasen voor hen “te groot” of minder geschikt zijn. Het kabinet wil daarom onder meer het bouwen van “nultredenwoningen” stimuleren. Maar ook is de intentie om in het komend jaar een grote publiekscampagne te starten om ouderen met grotere woningen te stimuleren na te denken over doorstroming naar kleinere woningen. Speciale verhuiscoaches en seniorenmakelaars worden ingezet om mensen te wijzen op de voordelen. Maar ook financieel adviseurs kunnen bij deze transitie een belangrijke rol spelen. Afgelopen week hebben verschillende representatieve organisaties over de voorbereidingen van deze campagne overleg gehad op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een beweging naar doorstroming kan een groot effect hebben op de woningmarkt. In de praktijk is te zien dat gemiddeld 1 verhuizing leidt tot 4 tot 5 andere bewegingen in de woningmarkt.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.