Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #110
Week 37
11 - 17 september 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Zeer informatieve presentatie bestuurdersaansprakelijkheid (gratis webinar)

De markt van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering groeit sterk. Het verwijt van “onbehoorlijk bestuur” wordt steeds vaker ingeroepen bij bijvoorbeeld schending van privacy, na wisseling van bestuurders, rondom kwesties met betrekking tot duurzaamheid, faillissementen en groepsclaims. Veel claims worden door de rechter afgewezen maar de bestuurder wordt wel geconfronteerd met zeer hoge kosten van verweer. Op dit moment gaat bij aanbieders van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen globaal 50% op aan kosten van beheer. Voor relaties die hun bestuursfunctie neerleggen is het een goed advies om zelf te zorgen voor uitloop van dekking voor bijvoorbeeld 7 jaar. Turien & Co. heeft in samenwerking met Markel een bijzonder informatieve presentatie gemaakt voor financieel adviseurs. In 40 minuten krijg je belangrijke en praktische informatie over de dekking en het belang van de  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze opname kan je zonder kosten aanvragen. Je krijgt direct een link naar de presentatie toegezonden.

1 oktober a.s. Vergelijkingskaart op de site (gratis webinar)

Nog een paar weken. Dan is het zover. Dan moet elk financieel advieskantoor dat adviseert en bemiddelt in financiële producten waarvoor provisie is verboden toch echt de (nieuwe) Vergelijkingskaart op de website hebben staan. In de markt leven nog een aantal vragen hoe in de praktijk met de Vergelijkingskaart moet worden omgegaan. Hoe moet de marktvergelijking plaatsvinden, hoe dient de archivering plaats te vinden, in welke mate kan het kantoor in de dienstverlening aan een individuele klant afwijken van hetgeen in de Vergelijkingskaart is vermeld. In de komende weken zullen verschillende marktpartijen webinars verzorgen die voor iedereen zonder kosten te volgen zijn. In deze DFO Signalen zullen wij deze in de komende weken vermelden. Het eerste webinar in deze serie is die welke wordt georganiseerd door Lloyds Bank op donderdag 14 september, aanvang 11 uur. Heb je belangstelling, dan kan jij je hier aanmelden.

Advies in Cijfers 2022 – 2023: Visie op basis van feiten (gratis rapport)

Adfiz heeft haar publicatie Advies in Cijfers geactualiseerd. In deze publicatie is een schat aan cijfermatige ontwikkelingen te zien. Bijvoorbeeld over het aantal nieuwe financieel advieskantoren dat jaarlijks toetreedt. Maar ook de premiestroom die per branche via het intermediair verloopt. De publicatie is waardevol omdat het een belangrijk hulpmiddel is om visies op ontwikkelingen te baseren op basis van feiten. De publicatie is zonder kosten digitaal te raadplegen.

Opletten bij meeneemhypotheek

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners adviseert consumenten en adviseurs extra aandacht te besteden aan de voorwaarden die van toepassing zijn bij meeneemhypotheken. Per aanbieder kunnen deze voorwaarden verschillen. Belangrijke verschillen die bestaan betreffen onder meer:

  • Het maximale bedrag van een nieuwe hypotheek waarbij de oude rente mag worden meegenomen. Een bedrag van 1 miljoen kan veel lijken maar wordt steeds vaker overschreden indien de nieuwe lening het totaal moet omvatten van de “oude" lening, de overbrugging en de aankoop van een nieuwe woning.
  • Wat het standpunt is van de aanbieder bij scheiding. BLG is een van de weinige aanbieders die bij scheiding een ruime regeling kent. Deze regeling houdt in dat indien de gezamenlijke woning wordt verkocht elk van de ex-partners het deel meeneemt zoals afgesproken is in het convenant. Wordt de gezamenlijke woning door middel van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner aan de blijvende partner toebedeeld, dan gaat de rente over naar degene die de woning krijgt toebedeeld. De vertrekkende partner krijgt dan een hypotheek tegen de dan geldende rentetarieven.
  • Wel of niet eerst verkoop oude woning en aflossing oude hypotheek voor recht op meenemen hypotheek naar nieuwe hypotheek.
Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.