Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #66
Week 42  17 - 21 oktober 2022

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

De week van de Serviceproviders

Deze week verschijnt het jaarlijkse DFO rapport Serviceproviders 2022. Meer dan 1.000 gebruikers hebben “hun” serviceprovider beoordeeld. Uiteindelijk leverde dit maar liefst 2217 waarderingen op. Van 25 serviceproviders bestaat hierdoor een goed beeld van de sterke en zwakke punten in de beleving van de gebruikers. Daarnaast bevat het rapport ook de resultaten van diepte interviews met diversen stakeholders over de toekomst van servicers en serviceproviders.

Een van de centrale conclusies uit het rapport is dat serviceproviders voor kleinschalige financieel advieskantoren (85% van de kantoren heeft 5 of minder fte) steeds belangrijker worden om zelfstandig als ondernemer te kunnen blijven functioneren en onafhankelijk (over een toereikend aantal aanbieders) te kunnen adviseren. Om het belang van serviceproviders voor het kleinschalige intermediair te onderstrepen organiseert Bureau DFO in de week van 7 november de Week van de Serviceproviders. Alle financieel advieskantoren die relatie zijn van Bureau DFO krijgen in deze week elke dag informatie uit het rapport. Bekijk ook eens onze speciale website. 

Prijsverhogingen per 2023

Zoals in de DFO Signalen van vorige week opgenomen zal Bureau DFO een overzicht maken van de ontwikkeling van de kosten per 1 januari 2023 van veel door financieel advieskantoren afgenomen diensten, abonnementen, licenties etc. Wij verwachten de bulk aan aanpassingen in de tweede helft van november en in december. Wekelijks zullen wij in DFO Signalen aangeven welke aanvullingen er zijn en vanaf 1 november telkens een link naar een bijgewerkt overzicht opnemen. Op dit moment zijn de volgende aanpassingen al door partijen gecommuniceerd:
 

  Software:

  1. ANVA licenties
  2. AFAS doorlopende licentiekosten

 

+ 4,5%
+ 5%
 

  Contributies:

  1. Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners

 
0%

  Dienstverlening

  1. KPMG uurtarief

 
10%

 

Ontvang je een aankondiging van een jaarlijkse prijsverhoging, wil je deze dan mailen via onderstaande button? Op die wijze kunnen wij snel een marktbeeld geven. 

Verzekerbaar belang 7:952 BW

Het Hof Den Haag heeft op 8 maart 2022 een interessant vonnis gewezen. Via de link kan je het vonnis lezen. Maar beknopt weergegeven gaat het om mevrouw B die onder huwelijkse voorwaarden met de heer A is gehuwd. In de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat er geen vermogensrechtelijke gemeenschap zal bestaan. A koopt een woning waar voor de hypotheek ook B zich hoofdelijk aansprakelijk stelt. A + B gaan samen de woning bewonen. Op enig moment breekt brand uit in de woning waarbij A komt te overlijden. Vastgesteld wordt dat A zich van het leven heeft beroofd door brand te stichten. B maakt aanspraak op de vergoeding door de brandverzekeraar. Deze weigert deze uitkering omdat B geen eigenaar was van de woning en “dus” geen belanghebbende zou zijn. Het Hof deelt dit oordeel van de verzekeraar niet en hecht waarde aan het feit dat B een “gebruikersbelang” heeft bij de woning. Daarnaast heeft zij belang omdat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de hypotheeklening. Het Hof constateert dat B daarmee een verzekerbaar belang onder de polis van de woonhuisverzekering heeft. De verzekeraar dient de schade aan de woning aan B te vergoeden

Wie is bij een overgenomen portefeuille aansprakelijk aanwezige onderverzekering?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of bij een overdracht van een assurantieportefeuille de oude of de nieuwe adviseur aansprakelijk is indien bij een van de overgenomen verzekering sprake blijkt te zijn van onderverzekering waardoor na een schade de verzekerde niet de door hem beoogde schadevergoeding ontvangt. Het antwoord is dat de partij die de portefeuille overneemt binnen een redelijke termijn moet controleren of de overgenomen verzekeringen nog aansluiten bij de actuele wensen en behoeften van de verzekeringnemer. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recent vonnis dit als volgt onder worden gebracht:

De zorgplicht brengt ook mee dat een nieuwe assurantietussenpersoon bij de overdracht van een verzekeringsportefeuille moet onderzoeken of sprake is van onderverzekering in de overgenomen portefeuille. Ook moet hij zich zelfstandig een beeld vormen van de overgenomen portefeuille en onderzoeken of deze moet worden gewijzigd. De opvolgend assurantietussenpersoon mag er niet zonder meer op vertrouwen dat zijn voorganger de overgedragen portefeuille correct heeft beheerd. Het is zijn verplichting om dat te onderzoeken.

Nieuwe adviessoftware voor hypotheekadviseurs

Onlangs is een nieuw hypotheek adviessoftware pakket geïntroduceerd. De naam is Fastlane Hypotheekadvies en het wordt op de markt gebracht door Hypotheekbond. Het pakket werkt in de cloud. Binnen het pakket zijn de functionaliteiten Oriëntatie, Inventarisatie, Hypotheekadvies, Aanvragen, Digitaal ondertekenen, Documenten uploaden, Bemiddelen en Beheer opgenomen. Fastlane is geïntegreerd in de software van Elements van Faster Forward en in PortefeuilleSignalen van de Nationale Hypotheekbond. De software is echter ook zelfstandig te gebruiken. In de komende weken worden door het land op verschillende plaatsen demo-bijeenkomsten georganiseerd. Deze kun je zonder kosten bijwonen. 

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.