Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #115
Week 42
16 - 22 oktober 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Wegens succes een tweede bijeenkomst voor de nieuwe generatie financieel adviseurs

Op dinsdagmiddag 21 november organiseren De Goudse Verzekeringen, Nh1816 Verzekeringen en Scildon in samenwerking met Bureau DFO een tweede event voor ondernemers die recentelijk, of in de komende periode, overwegen als zelfstandig advieskantoor te gaan werken. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen in onze sector. Hierbij komt onder meer aan de orde de ontwikkeling op het gebied van verdienmodellen, primaire aandachtsgebieden binnen de bedrijfsvoering en de te verwachten ontwikkelingen bij verbreding van dienstverlening. Deelnemers krijgen concrete tips en adviezen op het gebied van marketing, netwerken, compliance en positionering. De eerste bijeenkomst werd door de deelnemers met een ruime 8,5 beoordeeld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wil je meer weten of je aanmelden, dan kan dat via onderstaande button.

Wat wordt de salarisontwikkeling bij financieel advieskantoren in 2024?

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO welke salarisontwikkelingen financieel advieskantoren in het nieuwe jaar naar verwachting gaan doorvoeren. De ervaring leert dat de uitkomsten goed overeenkomen met de uiteindelijke ontwikkeling. Het (korte) onderzoek is net weer gestart. Als aanvullend onderwerp wordt dit jaar aandacht besteed aan de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling (WKR) mag je als werkgever een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor de werknemers. Voor 2023 is dit over de eerste € 400.000 van het fiscale loon 3% (2024: 1,92%) en voor zover de loonsom hoger is over het meerdere 1,18% (2024 ook 1,18%). Hoe meer respondenten, hoe betrouwbaarder de resultaten. Wij hopen dat jij hieraan wilt meewerken. Via onderstaande button kan je deelnemen aan het onderzoek. Als dank ontvang je 15 euro korting op de Salarisindicator 2024 en daarnaast mag je nog een gratis product uitzoeken. De Salarisindicator 2024 wordt eind november gepubliceerd.

Uitgangspunten DNB (en AFM) bij inzet kunstmatige intelligentie

In 2019 heeft DNB het discussiedocument ”General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial sector” gepubliceerd. In dit document staan een aantal algemene uitgangspunten waarvan de toezichthouder van oordeel is dat wanneer financiële instellingen AI gaan toepassen hieraan wordt voldaan. Voor zover bekend worden deze uitgangspunten door de AFM gedeeld. Gelet op de vele pilots die op dit moment binnen onze sector rondom AI lopen hieronder kort de zes uitgangspunten:

  1. AI toepassingen moeten betrouwbaar en accuraat zijn;
  2. Ondernemingen moeten bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen voor het naar behoren functioneren van de AI toepassingen;
  3. AI toepassingen moeten bepaalde groepen klanten niet onbedoeld benadelen;
  4. Klanten mogen geen schade lijden door het gebruik van AI;
  5. Binnen de financiële ondernemingen moeten betrokkenen beschikken over de juiste mate van deskundigheid om de voordelen en beperkingen te kennen van de AI systemen waarmee ze werken;
  6. Financiële ondernemingen moeten kunnen uitleggen hoe hun AI toepassingen precies functioneren.

Het is mogelijk dat in 2024 binnen Europa een aparte richtlijn AI van kracht wordt. Deze zal naar verwachting een horizontaal karakter hebben. Dat wil zeggen dat de bepalingen algemeen van aard zijn en niet alleen voor de financiële sector gelden.

Minister Kaag: Geen uitbreiding definitie advies in Wft

Op basis van uitgevoerd onderzoek heeft minister Kaag van Financiën op 10 oktober jl. de Tweede Kamer laten weten dat naar haar oordeel er geen reden is om de definitie van “advies” zoals opgenomen in de Wft uit te breiden naar aanbevelingen in het kader van onderhoud. Op basis van de huidige interpretatie van het begrip “advies” in de Wft wordt een persoonlijke aanbeveling over een product gedurende de looptijd niet als adviseren gezien wanneer de aanbeveling geen betrekking heeft op het afsluiten van een nieuw product of een nieuwe overeenkomst. De consequentie is dan dat voor een dergelijke aanbeveling een aantal eisen als vakbekwaamheid, wijze van informatie-inwinning, motivering en vastlegging niet gelden. Op basis van de resultaten van het onderzoek komt de minister tot het inzicht dat verruiming van de interpretatie van het begrip “advies” niet zal leiden tot een ander gedrag aan de zijde van de consument. De brief van de minister aan de Tweede Kamer kan via onderstaande button worden opgehaald.

TAF vereenvoudigt aanvraag ORV van boven 1 miljoen voor ondernemers

In vrijwel elke aandeelhouders- of managementovereenkomst is de bepaling opgenomen dat, indien een van de zakelijke partners voortijdig komt te overlijden, de nabestaanden van die overleden partner diens belang in de onderneming aan de langstlevende partner van het bedrijf moeten aanbieden. Daarnaast hebben veel ondernemingen allerlei financiële verplichtingen in de vorm van kredieten meerjarige huurovereenkomsten, leasecontracten en medewerkers die in dienst zijn getreden. Het overlijden van een van de (zaken-)partners kan dan tot grote financiële consequenties leiden voor de achterblijvende partner(s). Via een relatief goedkope ORV kan elke onderneming dit risico afdekken. TAF is een pilot gestart met Raadhuys Taks Legal Accounting. Raadhuys stelt een inkomensverklaring op inclusief waardebepaling van de onderneming waardoor acceptatie sneller verloopt. Een dergelijke compagnonsverzekering is ook voor financieel advieskantoren zelf relevant. De waarde van een assurantiekantoor is aanzienlijk. Het wegvallen van een van de partners en het eventueel verplicht uitkeren van zijn of haar waarde aan de nabestaanden kan zonder passende ORV leiden tot financieringsproblemen.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.