Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #116
Week 43
23 - 29 oktober 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Vooronderzoek AFM kwaliteit adviesdossiers hypotheken van start

Zoals eerder aangekondigd heeft de AFM besloten in de komende tijd onderzoek te doen naar de kwaliteit van adviesdossiers hypotheken. Inmiddels is een vooronderzoek gestart. In dat vooronderzoek worden aan een aantal ketens en advieskantoren de vragen voorgelegd waarvan de AFM nu het voornemen heeft om deze later in het onderzoek op te nemen. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek kan de AFM besluiten bepaalde vragen te verduidelijken of aan te scherpen. Wordt gekeken naar de vragen in het vooronderzoek dan wordt duidelijk dat de AFM zich in het onderzoek richt op onder meer de volgende thema’s:

 • Verhoudingen tussen aantal adviseurs, aantal adviezen, hoogte vergoedingen, concentratie van nieuwe productie, aantallen klachten;
 • Welke adviessoftware wordt gebruikt, op welke wijze aan de woonlastenverzekering aandacht wordt gegeven, de (aanvullende) opleidingsactiviteiten ten behoeve van de adviseurs;
 • De wijze waarop intern de controle op de kwaliteit van adviezen plaatsvindt;
 • De activiteiten en formalisering van onderhoud en nazorg.

Belangrijk arrest Hoge Raad: adviseur moet rekening houden met belanghebbenden

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad een voor de financiële dienstverlening belangrijk arrest gewezen. Het is altijd risicovol om een arrest heel kort samen te vatten. We gaan het toch proberen.

Een pensioenadviseur werkt in opdracht van de werkgever. Met medeweten van de werkgever adviseert de pensioenadviseur een werknemer over zijn oudedagsvoorziening. De werknemer heeft met zijn werkgever een arbeidsovereenkomst afgesloten waarvan de inhoud niet aansluit bij de door de werkgever gesloten pensioenverzekering. De werknemer wordt hierdoor gedupeerd. De werknemer neemt het de adviseur kwalijk dat hij de werknemer niet heeft geattendeerd op het feit dat de arbeidsovereenkomst niet aansluit bij de pensioenregeling. Voor de schade stelt de werknemer de pensioenadviseur aansprakelijk. De Hoge Raad geeft hierop het volgende oordeel:

Indien de belangen van een derde zo nauw zijn betrokken bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dat hij schade of ander nadeel kan lijden als een contractant in die uitvoering tekortschiet, kunnen de normen van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, meebrengen dat die contractant zijn gedrag mede door die belangen dient te laten bepalen. Bij de beantwoording van de vraag of deze normen dat meebrengen, zal de rechter de relevante omstandigheden van het geval in zijn beoordeling dienen te betrekken.

Gevolgd door:

Deze omstandigheden kunnen tot geen andere conclusie leiden dan dat het belang van [de werknemer] zo nauw bij deze werkzaamheden van [de pensioenadviseur] was betrokken dat zij de op haar rustende zorgplicht zowel jegens [de werkgever] als jegens [de werknemer] in acht moest nemen, en dat een tekortschieten in die zorgplicht in beginsel onrechtmatig is jegens [de werknemer].

Het arrest is via de volgende button te lezen.

MoneyView: grote verschillen meeneemregeling bij hypotheken

Onderzoeksbureau MoneyView heeft afgelopen week een special uitgegeven over hypotheken. Een van de onderwerpen waarover gerapporteerd wordt zijn de verschillen tussen aanbieders over de verhuisregeling. Verschillen die MoneyView rapporteert betreffen onder meer:

 • Er zijn twee producten die voorschrijven dat de oude woning eerst geleverd moet zijn voordat de verhuisregeling kan worden toegepast.
 • Ook de periode die voor gebruikmaking van de verhuisregeling is toegestaan verschilt sterk en verschilt tussen de 3 en 18 maanden!
 • Het moment waarop de consument moet aankondigen dat hij gebruik wil maken van de verhuisregeling verschilt per product:
  • Bij meer dan helft moet dit direct bij de aanvraag van de nieuwe hypotheek gebeuren;
  • Bij een derde vóór algehele aflossing van de hypotheek;
  • Bij twee producten tot zes maanden na aflossing van de oude hypotheek.
 • Bij ongeveer de helft van de producten kan bij echtscheiding slechts de partner die in de voorheen gezamenlijk bewoonde woning een beroep doen op de verhuisregeling. Voor de overige hypotheken (25) geldt dat beide partners gebruik kunnen maken van de regeling, waarbij afwijking van een 50/50 verdeling vaak mogelijk is.

De special van MoneyView kan via de volgende button worden gedownload.

Ook een open deur kan een interessant beeld geven

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de vraag of er per type consument verschillen zijn in de mate waarin deze consumenten financieel advies inwinnen. Voor de sector zijn de uitkomsten deels voorspelbaar. Tegelijkertijd komt het rapport tot conclusies die het waard zijn om verder over na te denken:

 1. Consumenten zijn meer geneigd advies in te winnen als ze de indruk hebben dat het advies goed is en de adviseur in hun belang handelt.
 2. Een belangrijke blokkade om zich te wenden tot een adviseur is de angst bij de adviseur als “dom” over te komen en de terughoudendheid om persoonlijke informatie met de adviseur te delen.
 3. Consumenten die hun kennis op financieel gebied overschatten zijn het meest gebaat bij een terugkoppeling op de punten waar hun aannames niet (geheel) correct zijn.
 4. Lager financieel geletterden, die advies het hardst nodig hebben, zijn niet meer geneigd om een financieel adviseur te raadplegen dan hoger financieel geletterden.

Vooral het de consument laten “ervaren” wat de meerwaarde is van advies is iets waar veel kantoren creatief over kunnen nadenken hoe zij dit zouden kunnen bevorderen. Het volledige rapport is via de volgende link te downloaden.

Kennisbank Data Exchange - Open Finance

Binnen Europa is wetgeving in de maak die het makkelijker moet maken om data uit te wisselen tussen organisaties binnen de verzekeringssector met organisaties buiten de verzekeringssector. Deze ontwikkeling wordt aangeduid met het begrip Open Insurance, wat weer deel uitmaakt van een grotere gedachte aan data-uitwisseling maar dan voor de gehele financiële sector. Dat bredere idee wordt weer aangeduid met het begrip Open Finance. Data-uitwisseling stuit nu nog op veel beperkingen op het gebied van privacy en mededinging. Wordt deze wetgeving gerealiseerd, dan zal dat naar verwachting leiden tot nieuwe partijen die contact met consumenten gaan zoeken voor het afsluiten en (naar verwachting van Bureau DFO) onderhoud en nazorg van reeds afgesloten financiële producten. De Contactgroep Automatisering, CGA, heeft samen met SIVI een kennisbank opgezet met artikelen die gaan over de verschillende aspecten van het uitwisselen van data. Over Open Finance is een kennisartikel met meer uitleg toegevoegd.

Wat vind jij van DFO Signalen: wij horen het graag!

Wekelijks sturen wij de DFO Signalen. Het is een activiteit waar ons team elke week veel energie insteekt. Eerlijk gezegd weten wij niet zeker of en hoe deze DFO Signalen gewaardeerd worden. Om daarvan toch een beeld te krijgen vragen wij of jij als lezer via een kort mailbericht wilt laten weten of de DFO Signalen voor jou een meerwaarde heeft. Een enkel woord is voldoende en wordt door ons zeer gewaardeerd! Jouw reactie kan je sturen aan het volgende mailadres: avanekeren@dfobv.nl.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.