Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #123
Week 50
11 - 17 december 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Nh1816 Verzekeringen en De Goudse Verzekeringen kritisch op komende (?) maatregel transparantie provisie

De Goudse Verzekeringen en Nh1816 Verzekeringen hebben zich in de afgelopen periode meermaals kritisch uitgelaten over de binnenkort verwachtte maatregel van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. De Goudse en Nh1816 zetten grote vraagtekens bij de beoogde oplossing voor een niet bestaand probleem. Het doel van de maatregel is consumenten stimuleren in hun keuze voor een adviseur ook de vergoeding die deze adviseur voor zijn diensten ontvangt te betrekken. Nh1816 Verzekeringen geeft aan dat in de uitvoering van deze maatregelen ongelijke concurrentievoorwaarden ontstaan. Globaal 50% van de particuliere schademarkt wordt ondergebracht bij het directe kanaal. Deze aanbieders hebben kosten voor onder meer marketing, affiliatievergoedingen en telefonische ondersteuning van klanten. Deze kosten vormen in het intermediaire kanaal onderdeel van de provisie. Nh1816 Verzekeringen wijst erop dat het niet correct is dat het directe kanaal op geen enkele wijze inzicht hoeft te geven over deze kosten en bij het intermediaire kanaal via de transparantie van provisie de schijn wordt gewekt dat de getoonde provisie uitsluitend een vergoeding is voor de diensten die de adviseur aan de klant levert.

Nog veel DVD’s op websites van adviseurs

Wij zien op veel websites van financieel adviseur nog steeds verwijzingen naar hun DVD’s (Dienstverleningsdocument). Al vanaf 1 oktober jl. dient deze DVD vervangen te zijn door een of meerdere Vergelijkingskaarten. Het verwijzen en het geplaatst houden van een DVD op de eigen website is dus onjuist. Wij adviseren kantoren om in de komende dagen even de tijd te nemen om de eigen website op dit punt in lijn te brengen met de geldende eisen.

Privaatrechtelijke druk om ORV serieus te adviseren wordt groter

De Wft is helder: in het kader van hypothecair krediet dient de adviseur aandacht te schenken aan het risico dat de consument als gevolg van het voortijdig overlijden van een van de partners de woonlasten niet meer kan betalen. Over de uitkomst van deze analyse dient de adviseur serieus in gesprek te gaan met de consument die advies vraagt. Nu maar bij een beperkt percentage van de nieuw afgesloten hypotheken ook een passende ORV wordt afgesloten, kan de vraag opkomen of dit onderwerp in de praktijk wel de aandacht krijgt die het nodig heeft. De AFM heeft vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid al aangegeven haar toezicht op dit punt in 2024 aan te scherpen. Maar ook privaatrechtelijk wordt de druk opgevoerd. In een recente uitspraak van KiFiD neemt de geschillencommissie het de adviseur zeer kwalijk dat deze, nadat door een huwelijk de persoonlijke situatie ten opzichte van het eerste adviesgesprek zodanig was gewijzigd, dat het (alsnog) sluiten van een overlijdensrisicoverzekering nu wel raadzaam was, dit niet nadrukkelijk aan de consument heeft geadviseerd. Door het overlijden van de consument werd de partner geconfronteerd met financiële problemen die door het afsluiten van een ORV hadden kunnen worden voorkomen. De geschillencommissie vindt dat de adviseur heeft gehandeld in strijd met zijn waarschuwingsplicht en veroordeelt de adviseur aan de nabestaande € 156.000 uit te keren. Gelet op dit bedrag is het mogelijk dat hoger beroep zal worden ingesteld tegen deze uitspraak.

De Scheidingsdeskundige: Uitspraak KiFiD onjuist

Afgelopen maand heeft Geschillencommissie KiFiD uitspraak 2023-0835 gepubliceerd. Kort samengevat ging het in deze casus om de vraag of, wanneer voor het huwelijk een van de partners een hypothecair krediet is aangegaan, dit tot gevolg kan hebben dat door het huwelijk de andere echtgenoot aansprakelijk wordt voor de geldlening. In deze casus had de intredende partner zich niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de lening. In de uitspraak stelt KiFiD dat de intredende partner door het huwelijk inderdaad aansprakelijk is voor deze schuld en motiveert dit met een beroep op artikel 1:102 BW, dat inhoudt dat na ontbinding van een huwelijk de ex-echtgenoten aansprakelijk blijven voor de gemeenschapsschulden waarvoor zij voordien aansprakelijk waren. De Scheidingsdeskundige wijst erop dat de conclusie die KiFiD trekt onjuist is omdat de intredende partner voor het huwelijk niet aansprakelijk was voor de schuld. De Scheidingsdeskundige geeft aan dat bij de scheiding in deze casus de aanbieder de ingetreden partner slechts kan aanspreken voor hetgeen hij uit de gemeenschap heeft verkregen. In de praktijk betekent dit dat de verhaalsmogelijkheid voor de aanbieder in die situatie beperkt is. In een notitie motiveert De Scheidingsdeskundige haar standpunt, gaat in op het belang voor de adviespraktijk en voorziet haar notitie nog van een kleine toets (plus antwoorden). De notitie is zonder kosten te downloaden.

Scildon: Jobhoppen leidt tot noodzaak meer aandacht voor nabestaandenpensioen

Werknemers veranderen tegenwoordig veel sneller van werkgever dan in het verleden het geval was. Verandering van werkgever kan betekenen dat in de nieuwe pensioenregeling de rechten met betrekking tot het nabestaandenpensioen anders zijn dan in de pensioenregeling bij de oude werkgever. Scildon adviseert financieel adviseurs in de onderhoudsgesprekken hier extra aandacht aan te geven. Scildon heeft in het recente Performance onderzoek Aanbieders 2023 door het intermediair de hoogste waardering gekregen op het gebied van ORV. Een van de factoren die tot deze hoge waardering heeft geleid is het feit dat Scildon in huis een eigen medisch actiebeleid uitvoert waardoor voor bijna 100% van de aanvragen een passende aanbieding kan worden gedaan Deze en andere zaken komen aan de orde in een korte presentatie van slechts 12 minuten, die naar aanleiding van de verkiezing tot beste ORV-verzekeraar 2023 is gemaakt.

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.