Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
DFO Signalen maakt gebruik van cookies

DFO Signalen gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

033 258 04 60

DFO Signalen  #124
Week 51
18 - 25 december 2023

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Gebruikelijke bemiddelingskosten direct ingaande lijfrente aftrekbaar

Op 14 december 2023 heeft de kennisgroep van de belastingdienst een (nieuw) standpunt gepubliceerd over de aftrekbaarheid van bemiddelingskosten van een direct ingaande lijfrente. Wanneer een belastingplichtige bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente wil afsluiten, kan hij ervoor kiezen zich hierbij te laten begeleiden door een deskundige. De bemiddelingskosten zijn op grond van artikel 3:108 Wet IB 2001 aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. De kennisgroep geeft aan dat een bedrag van € 250,-- in dit kader gebruikelijk is. De aftrek is mogelijk los van de vraag of de aanbieder het mogelijk maakt dat de consument op basis van execution only de transactie verricht. Ook wanneer de consument bij een dergelijke aanbieder er toch voor kiest een beroep te doen op een deskundige dan zijn “de gebruikelijke kosten” aftrekbaar.

Voorzichtigheid geboden bij gebruik van Nibud-tool om explain te motiveren

De Wft legt zowel op adviseurs als op aanbieders een zware verantwoordelijkheid om zich maximaal in te spannen om te voorkomen dat consumenten in het kader van een hypotheek overgekrediteerd worden en daardoor het risico lopen op korte of lange termijn in betalingsproblemen te komen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 december 2023 een bestuurlijke boete van € 12 miljoen opgelegd aan een aanbieder. De motivatie van de boete is vastgelegd in een 102 pagina’s tellend besluit. Deze boeteoplegging bevat veel leermomenten en het is voorspelbaar dat de inhoud van dit boetebesluit in de komende maanden tijdens veel webinars en opleidingen gericht op aanbieders en adviseurs verder geanalyseerd zal worden. In het kader van de advisering gebruiken veel adviseurs een programma van Nibud om de inkomsten en uitgaven van een consument inzichtelijk te maken. In het boetebesluit geeft de AFM aan dat de uitkomst van deze tool niet zonder meer kan dienen als motivatie dat een bepaald krediet “verantwoord” is.
De argumenten zijn onder meer:

  • In het Nibud-formulier kunnen ook inkomensbronnen worden meegenomen die niet bestendig zijn;
  • Waar binnen de systematiek van de Trhk de lasten die horen bij een verantwoorde pensioenopbouw al worden ingecalculeerd, blijkt uit het Nibud-formulier niet in hoeverre met deze uitgaven rekening is gehouden;
  • Het Nibud-formulier wordt ingevuld op basis van de situatie van de klant op dát moment, terwijl deze gedurende de looptijd van de hypotheek sterk kan veranderen.
  • In de leennormen wordt door middel van een aantal buffers rekening gehouden met de mogelijkheid dat de klantsituatie over de leenperiode sterk kan veranderen. Het Nibud-formulier houdt geen rekening met deze noodzakelijke buffers. Op de aanbieder ligt de verplichting om aan te tonen dat de afwijking berust op een bestendige situatie. Naar het oordeel van de AFM volstaat het niet om daarvoor uitsluitend het huidige uitgavenpatroon te vergelijken met een gemiddeld uitgavenpatroon.

ING Hypotheken 2024: meer overleg, onderhoud, duurzaamheid en trainingen

ING is in het Performance onderzoek 2023 door het intermediair verkozen als hoogst gewaardeerde aanbieder hypothecair krediet. Turhan Özgüner, directeur Intermediair ING, gaat in een kort interview van 13 minuten met Dick de Kruijk in op de plannen van ING voor de samenwerking met het intermediair op het gebied van hypothecair krediet. Turhan gaat daarbij onder meer in op:

  • Extra overlegmogelijkheden om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor de financiering van een woning ten behoeve van een ondernemer/zzp’er overleg te hebben over de noodzakelijke condities om de aanvraag succesvol te maken;
  • Doorontwikkeling van extra tools om het intermediair te ondersteunen bij onderhoud en nazorg;
  • Verdere focus op digitalisering van het bemiddelingsproces om daardoor extra tijd voor het intermediair te scheppen voor investeringen in tijd en aandacht ten behoeve van het adviestraject;
  • Blijvende aandacht en productaanpassingen op het gebied van verduurzaming.
    Benieuwd naar de plannen van ING hypotheken voor 2024? 

Eindejaarstips voor lijfrentehouders gratis

Het einde van belastingjaar 2023 nadert snel. Erik van Toledo heeft, op persoonlijke titel, een nieuwsbrief gemaakt met een aantal praktische eindejaarstips voor lijfrentehouders. Onderdelen van deze nieuwsbrief zijn prima geschikt om voor het eind van het jaar te gebruiken als extra digitaal signaal naar jouw klanten. Door even de tips door te nemen en na te denken of er binnen de kantoorportefeuille wellicht toch nog relaties zijn voor wie deze tips relevant kunnen zijn, kan je een belangrijke meerwaarde voor deze relaties hebben. Wil je in 2024 automatisch de nieuwsbrief Lijfrenten ontvangen? Meld je hieronder gratis aan.

Gratis tool Figlo voor gebruik bij klanten in oriëntatiefase hypothecair krediet

Figlo biedt het hele intermediair een gratis tool aan. De tool kan je direct gebruiken via www.maxhyp.nl. De tool berekent de maximale hypotheek voor 2023 en 2024 en kan worden ingezet voor starters, voor doorstromers, voor mensen met beperkter renteaftrek en voor degene die binnen 10 jaar met pensioen gaan. De tool houdt rekening met de met ingang van 1 januari a.s. aangepaste eisen met betrekking tot energielabels, alleenstaanden en de studielening.

De laatste DFO Signalen voor dit jaar

Dit is de laatste DFO Signalen van 2023. Wij hebben in het afgelopen jaar wekelijks getracht die informatie te selecteren waarvan wij denken dat die het intermediair kan helpen bij hun bedrijfsvoering. Wij zien een  voortdurende stijging van aanvragen om deze signalen (gratis) toe te sturen. Dit motiveert ons om ook in 2024 deze DFO Signalen te blijven maken.

Namens het DFO-team hele fijn feestdagen gewenst en de allerbeste wensen voor 2024!

Tip ons

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?
Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033-258 04 60 

DFO Signalen

Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, 
speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.